VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol 2017 KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2017? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek
Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika (VŠB-TUO FEI).
Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.
 

Úspěšnost přijetí

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

UK 1. LF 28,7 %, 2. LF 16,9 %, 3. LF 21 %, LF Plzeň 31,8 %, LF HK 28,1 %, FF HK 67,1 %, MU LF 27,4 %, OSU LF 21,4 %, UPOL LF 18,4 %, VFU Brno: FVL 27,9 %, FVHE 64,5 %, FF 48,2 %, UNOB statistika není k dispozici

Ošetřovatelské a zdravotnické:

UK FTVS 32,2 %, MU FSPS 43,5 %, OSU FSS 29,3 %, UPOL FZV 29,6 %, FTK 46,4 %, ZČU Plzeň FZS 50,3 %, JČU ZSF 68,8 %, TUL FZS 92,8,  UJEP FZS 51,9 %, UPCE FZS 71,8 %, VŠPJ 82,2 %, SLU FVP 54,2 %, VŠZ 99,6 %, PVŠPS 59,3 %

Biomedicínské:

UK PŘF 71,9 %, MU PŘF 66,8 %, ČVUT FBMI 44,2 %, FEL 78,6 %, FS 76 %, VŠCHT FCHT 73,4 %, FCHI 77,4 %, FPBT 66,8 %, ZČU Plzeň FST 90,7 %, UPCE FCHT 78,5 %, VUT Brno FEKT 82,2 %, VŠB FEI 78 %, UTB FHS 48,7 %, UJEP PŘF 82,3 %

 

Doporučená literatura


BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou (Amos, RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.), 138 stran
Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

 

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
Medicína + farmacie semestrální kurz Praha , Brno sobota a středa
, zahájení říjen, leden

samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz 

1. lékařská fakulta: bakalářské 12. 6. 2017 písemná z biologie, adiktologie navíc test adiktologie, magisterské studium 9. 6. 2017, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 7. 1. 2017

2. lékařská fakulta: bakalářské 12. – 13. 6. 2017 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, magisterské 13. – 15. 6. 2017, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 14. 1. 2017 

3. lékařská fakulta: 16. – 20. 6. 2017, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou Fyzioterapie a Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 6. 1. 2017

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 10. - 14. 6. 2017, písemná chemie, biologie vč. botaniky, zdravotní laborant bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 14. 12. 2016

Lékařská fakulta v Hradci Králové: 21. 6. 2017 Všeobecná sestra písemná PZ z biologie, somatologie a chemie, magisterské písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 21. 1. 2017

Lékařská fakulta v Plzni: 12. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 5. – 9. 6. 2017 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 20. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie, další v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 13. – 15. 6. 2017 písemná všeobecné předpoklady + chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 19. 1. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 22. 6., Mgr. 16. – 17. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti duben 2015, programy Všeobecné a Zubní lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 14. a 18. 1. 2017

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 6. – 7. 5. 2017 TSP, oborový test 7. 5. 2017 biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška 20. – 21. 5. 2017. Den otevřených dveří 31. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (např. Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Lékařská fyzika): 6. – 7. 5. 2017 TSP, 6. 5. 2017 test biologie se základy chemie. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 13. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 8. 6., kombinované 9. 6. 2017, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 20. 6. 2017. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): talentová, ústní zkouška a písemná zkouška červen 2017, písemný test z biologie, fyziky, chemie a jazykových předpokladů, ústní zkouška. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 5. - 9. 6. 2017, písemný test z biologie a fyziky, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2017, zkoušky TV duben, květen 2017. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací odborná problematika z oblasti sociální patologie, somatologie, pohovor, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, ZZ navíc zkouška z TV. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2017

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální pracovník): 20. – 21. 4. 2017, písemná ze základů společenských věd a biologie. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2017

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 1. kolo 14. – 16. 6. 2017, 2. kolo 28. 7. – 1. 8. 2017, bude-li vypsáno, test biologie, Mgr. 1. kolo 12. – 13. 6. 2017, 2. kolo 27. 7. 2017, bude-li vypsáno, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Fakulta veterinárního lékařství: 20. – 22. 6. 2017, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Farmaceutická fakulta: 13. – 15. 6. 2017, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 3. 2. 2017

Univerzita obrany v Brně www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2017, písemná z biologie (somatologie), AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 21. 6. 2017, písemná z fyziky, chemie, biologie, somatologie na LF HK UK, Vojenská farmacie 10. 6. 2017, písemná z chemie a biologie vč. botaniky, všeobecné studijní předpoklady na FarmF UK, na UO AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 1. 12. 2016, 21. 1. 2017

ČVUT v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 19. – 23. 6. 2017 písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 17. 2. 2017

Fakulta elektrotechnická,  Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Zdravotně sociální fakulta: talentové 9. – 15. 5., písemné 5. – 9. 6. 2017. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, ostatní zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2017 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): duben – červen 2017, písemná zkouška základní orientace v klinických oborech, v biologii člověka, ve společenskovědních disciplínách a všeobecný přehled. Den otevřených dveří 25. 1. 2017

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 26. 11. 2016, 17. 2. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 5 6., Fyzioterapie 6. 6., Ergoterapie 7. 6. 2017, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 26. 1. 2017

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 3. 11. 2016, 26. 1. 2017

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 31. 5. 2017, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 10. 12. 2016, 19. 1. 2017

Fakulta chemicko-technologická (Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1. a 8. 2. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Termíny NSZ Scio od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017 včetně. Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ Scio biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ Scio ZSV. Dny otevřených dveří 9. 12. 2016 a 26. 1. 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 27. 6. 2017, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 3. 2. 2017

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (např. Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Fakulta chemicko-inženýrská (Analýza léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biotechnologie léčiv): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2016, 27. - 28. 1. 2017

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník: 1. kolo PS 6. – 7. 6., 2. kolo 8. – 9. 8., 3. kolo 5. 9., KS 1. kolo 6. – 8. 6., 2. kolo 8. – 9. 8., 3. kolo 5. 9. 2017, PA a VS písemná biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady, jazykový test, PA ústní zkouška biologie člověka, Zdravotně sociální pracovník test základy společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie, obecné studijní předpoklady, ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2017

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 12. - 16. 6. 2017, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2016, 13. 12. 2016, 25. 1. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 16. 6. 2017 vědomostní test z biologie člověka, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2017

 

Soukromé VŠ s těmito obory

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz  

obor Zdravotně-sociální pracovník: 2017 není otevřen, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii červen 2017 test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní pohovor – orientace v přečtené literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 7. 2. a 4. 4. 2017

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří  13. 3., 11. 4., 17. 5., 15. 6., 17. 7., 15. 8., 6. 9. 2017

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

1. kolo 6. 6. 2017, 2. kolo 5. 9. 2017 Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 7. 2. a 4. 4. 2017

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1460

http://www.med.muni.cz/index.php?id=1466

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/vseobecne-lekarstvi-mudr/

http://www.fzv.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Studijni_oddeleni/Testy_2012/OPTM-Bc-2012.pdf

OSU

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494&id=2917&obor=1669&komb1&odkud=2915

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p4.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p3.pdf

http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35056&id=2917&obor=1802&komb1&odkud=2915

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2013_2014/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

TUL

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-biomedicinska-technika/ukazka-testu

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-osetrovatelstvi/ukazka-testu

UJEP

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/1212-vzorove-otazky-kfe-pf.pdf

http://www.fzs.ujep.cz/prilohy/clanky/2025-kopawebotazky.pdf

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/testy.pdf

VFU

http://fvl.vfu.cz/pro-uchazece/magistersky-studijni-program/vzorove-otazky_2012.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_chemie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_fyzika.pdf

VŠB

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2012.pdf

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-chirurgie-Mgr..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-interna-Mgr..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 7 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo učitelství psychologie.

 

Úspěšnost přijetí

Na FF UK obor psychologie bylo v roce 2016 1035 přihlášených a 61 přijatých uchazečů (2015 1006 / 66, 2014 1009 / 61), na FSS MUNI obor psychologie bylo v r. 2016 podáno 1528 přihlášek, 160 uchazečů bylo přijato (2015 1621 / 168, 2014 1635 / 155).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík), 120 stran

Moderní psychologie - Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Grada, D. Kučera), 216 stran

Přehled psychologie (Portál) 287 stran

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen,leden,

VIP balíčky (kurz + doporučené učebnice + bonusy v hodnotě několika set korun) – aktuální nabídka zde

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (bakalářský a navazující magisterský obor Psychologie, další obory v doktorském programu): 20. – 21. 5., 27. – 28. 5., 1. – 15. 6. 2017, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej- zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: souvislosti mezilidské interakce, motivace uchazeče, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče. Den otevřených dveří 14. 1. 2017

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, navazující magisterské Psychologie, další obory v doktorském programu): 12. – 23. 6. 2017 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Informační odpoledne PEDF 2. 2. 2017

Husitská teologická fakulta (Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii aj.): 2017 není otevřen

1. lékařská fakulta, LF v Hradci Králové, LF v Plzni – obory v doktorském programu

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): TSP MU 6. – 7. 5. 2017 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 10. 12. 2016 – 29. 4. 2017 včetně, u mezifakultních studií zkouška z 2. oboru 8. – 9. 6. 2017. Dny otevřených dveří 20. a 21. 1. 2017

Filozofická fakulta (bakalářské studium Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 6. – 7. 5. 2017, TSP, oborový test (psychologie, biologie), pohovor. Den otevřených dveří 20. 1. 2017

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 3. – 16. 6. 2017, písemná část posouzení všeobecných vědomostí psychologie, pedagogika, obecná občanská orientace, ústní zkouška motivace a povahové vlastnosti, zkouška z AJ. Arteterapie test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, pohovor, ateliéry. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Zdravotně sociální fakulta (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory): 5. – 9. 6. 2017 písemná zkouška z biologie, všeobecná informovanost včetně zdravotnické problematiky. Den otevřených dveří 13. 1. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obor v navazujícím magisterském studiu): 29. 5. – 2. 6. 2017, písemný test na PC, znalosti psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie + znalosti v rozsahu doporučené literatury. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  

Pedagogická fakulta (Pedagogicko-psychologická způsobilost) 2017 není otevřen

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obory v doktorském programu): 20. – 21. 5., případně 27. – 28. 5. 2017, písemný test předpokladů ke studiu, orientace v humanitních a sociálně vědních disciplínách. Oborový test – základní znalosti psychologie, filozofie, sociologie a biologie s důrazem na biologii člověka. Ústní zkouška esej s popisem důvodů a motivace přihlášení na obor, sebereflexi proč je uchazeč vhodným kandidátem pro danou profesi, oblasti, kde se chce profesně uplatnit, seznam literatury, doklady o stážích apod. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická (Psychologie se zaměřením na vzdělávání 2017 není otevřen, další obor v navazujícím magisterském studiu)
 

Soukromé vysoké školy s psychologickými obory

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii: motivace ke studiu zjištění předpokladů ke studiu, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří v Brně 19. 1., 16. 2., 23. 3., 15. 6. 2017

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie: červen 2017 písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 7. 2. a 4. 4. 2017

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: informace o termínu na studijním oddělení, test studijních předpokladů (logické uvažování), základy společenských věd (psychologie, sociologie, etika, kulturní a historický přehled). Ústní zkouška seznam odborné literatury, rozhovor zaměřený na orientaci v literatuře, zájmových a pracovních aktivitách uchazeče, motivační rozhovor, zkouška porozumění textu v AJ/NJ. Dny otevřených dveří 10. 1. a 21. 2. 2017

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
ZČU
PVŠPSS          

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se minulý rok hlásilo 664 zájemců, z toho 76 bylo přijato (stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v loňském roce jen 90 uchazečů z 727 přihlášených (2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2015 1449 přihlášek, přijali 336 zájemců (2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (AmosMgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích (GRADA, M. Dočekalová), 168 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd Marketingová komunikace a public relations NSZ OSP + test z angličtiny 10. 12. 2016 - 29. 4. 2017, 2. kolo ústní zkouška 8. - 14. 6. 2017 motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Mediální studia NSZ OSP. Žurnalistika 1. kolo test z volitelného cizího jazyka, integrovaný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. 2. kolo ústní část prověření základní orientace v aktuálních otázkách české společnosti, světové politiky, kulturního dění apod., motivace ke studiu s diskusí nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby. Možnost prominutí.

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií Žurnalistika, Mediální studia a žurnalistika TSP MU 6. – 7. 5. 2017 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 10. 12. 2016 – 29. 4. 2017 včetně, u mezifakultních studií zkouška z 2. oboru 8. – 9. 6. 2017

Filosofická fakulta (Teorie interaktivních médií): 6. – 7. 5. 2017 TSP

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: písemná – orientace v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií. Předpokládaný termín 29. 5. - 2. 6. 2017. Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 2017 není otevřen

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta (Český jazyk pro média a veřejnou sféru) bez přijímací zkoušky

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Žurnalistika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 20. - 21. 5., případně 27. - 28. 5. 2017. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědních disciplínách, oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, historie, ZSV, kultura, přehled o elektronických médiích, o tištěných titulech, zpravodajských serverech, oborových webech. Test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 31. 5. (PS) a 1. 6. (KS) 2017, písemný test studijních předpokladů se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací – všeobecné znalosti (literatura, kultura, ekonomika, politika), kreativita a logické myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů).

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická žurnalistika, navazující magisterský Ekonomika a právo v žurnalistice): 2017 není otevřen
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Journalism and Communications: informace na studijním oddělení
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 7. a 28. 6., 2. 8., 6. a 20. 9. 2017
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Mass Media: informace na studijním oddělení
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Sociální a mediální komunikace: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny PŘ duben 4.3./7.3.2017, PŘ říjen 3. 9./5. 9. 2017, informace o mimořádných termínech na studijním oddělení
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): Přijímací pohovor, jazykové testy. Informace o termínu zasílá studijní oddělení.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Marketingové komunikace ve službách, navazující magisterské Marketingové komunikace: Rozřazovací jazykový test. 

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 16. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2017

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: Pohovor pro ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu o obor. Každé pondělí v červnu (5., 12., 19. a 26. 6.) nebo v září (4., 11., 18. a 25. 9. 2017)
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2017 je nabízí 7 fakult veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (ZČU). VŠKV, UJAK a další přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 22,5 %, MUNI PRF 34,2 %, UPOL PRF 37,6 %, ZČU PRF 39,4 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MUNI FES 42,8 %, VŠE FMV 58 %, Policejní akademie 5,9 % (964 přihlášených/57 přijatých civilních uchazečů v oboru Bezpečnostně právní studia)

Soukromé VŠ

AAVŠ 45,5 %, CEVRO 98,8 %, MUP 99,7 %, ŠAVŠ 99,7 %, VŠKE 82,6 %, VŠPP 71,8 %, BIVŠ, Sting, SVŠES, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠKV přešla pod VŠFS, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky na VŠ - Testy- Všeobecný přehled (Fragment, kolektiv autorů)

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů), 195 a 196 stran

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, I. Kotlán, R. Kalabis), obě 200 stran

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Práva semestrální kurz středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, leden

bloky TSP, OSP středa, sobota Praha, Brno, Ostrava

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2016 do května 2017, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 8. 2. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské obory TSP 6. – 7. května 2017, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 17. 1. 2017

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 6. – 7. května 2017, možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 1. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Právnická fakulta: magisterský obor Právo a bakalářský obor Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV. Den otevřených dveří 21. 1. 2017

Filozofická fakulta: Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 20. – 21. 5., případně 27. – 28. 5. 2017, test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Dny otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta právnická: termíny OSP NSZ Scio prosinec až květen, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 25. 1. 2017

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Fakulta bezpečnostně právní: obor Bezpečnostně právní studia 12. – 16. 6. 2017, 11. – 15. 6. 2018, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), jazykový test. Dny otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. 2017

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů (Podnikání a právo, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) Bc. 12. – 14. 6. 2017, písemný test na PC matematika + 2 jazyky. Den otevřených dveří 4. 2. 2017

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Den otevřených dveří 1. 2. 2017

 

Soukromé vysoké školy s právními obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: v roce 2017 nejsou otevřeny. Dny otevřených dveří po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Obor Business and Law in International Markets v navazujícím magisterském studiu. Dny otevřených dveří 20. 1., 24. 3. 2017 a každou středu nebo po domluvě

Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz

Právní administrativa v podnikatelské sféře: 2017 není otevřen. Dny otevřených dveří 13. 12. 2016, 10., 18. a 31. 1., 7., 15. a 28. 2., 14., 22. a 28. 3., 11., 19. a 25. 4., 9., 17. a 23. 5., 6., 14. a 20. 6., 11., 19. a 25. 7., 8., 16. a 22. 8. 2017

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 12. 4., 10. 5., 14. a 28. 6., 12. 7., 23. 8., 6. 9. 2017, nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 4. 1., 1. 2., 1. 3. a 5. 4. 2017, Český Krumlov 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4. 2017

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 7. a 28. 6., 2. 8., 6. a 20. 9. 2017. Dny otevřených dveří 11. 1., 1. 2., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 4. a 18. 9. 2017

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání 19. - 30. 6. 2017 motivační pohovor, volba cizího jazyka. Dny otevřených dveří 15. 12. 2016, 12. 1. a 2. 2. 2017, možnost domluvy individuálního termínu

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Obor Globální podnikání a právo v navazujícím magisterském studiu. Dny otevřených dveří 12. 1., 18. 2., 16. 3., 22. 4., 18. 5., 8. 6., 24. 8. 2017

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: informace pro rok 2017 na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 8. 2., 8. 3., 7. 6. a 6. 9. 2017

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Právo v podnikání, Sociálně právní činnost a zaměstnanost: informace pro rok 2017 na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každé 1. úterý v měsíci

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří 13. 1. 2017, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Právo ve veřejné správě, Právo v podnikání, Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2016, 11. 1., 1. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 12. 7., 9. 8. a 13. 9. 2017

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz 

Ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor. 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 20. 7., 10., 17., 24. a 31. 8., 6., 13., 20. a 27. 9., 3. 10. 2017. Dny otevřených dveří 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 20. 7., 10., 17., 24. a 31. 8., 6., 13., 20. a 27. 9., 3. 10. 2017

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz 

Od 1. 9. 2016 přešla pod VŠFS

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY, o.p.s. www.interpragueuniver.cz

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz

Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. www.mviedu.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
POLAC
VŠE

 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol a 28 soukromých škol. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 60 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 30%.

 

Přijímací zkoušky

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio nebo přijímají uchazeče i bez přijímacích zkoušek, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 37,1 %, F2 48,2 %, F3 32,7 %, FIS 64,9 %, NH 39,3 %, FM 87,2 %, UK FSV 37,7 %, MU FES 44,1 %, ČZU PEF 70,3 %, JČU EF 75,4 %, MENDELU PEF 55,5 %, FRRMS 51,8 %, OSU FSS 34 %, SLU OPF 87,1 %, TUL EF 77,8 %, UHK FIM 63,7 %, UJEP FSE 65,4 %, FVTM 90,8 %, UPCE FES 65,1 %, UTB FME 48,7 %, FLKŘ 77,2 %, VŠB-TUO EF 79,1 %, VŠTE 96 %, VUTBR FP 61,7 %, ZČU FE 58 %, soukromé AAVŠ 79,6 %, BIBS 81 %, BIVS 98,2 %, MUP 97,3 %, NC 84,1 %, SVŠE 99,5 %, UC 99,2 %, VŠRR 98,1 %, VŠO 90,7 %, VŠKE 85,1 %, VŠMIEP 79,6 %, MVŠO, STING, SVŠES, UJAK, UNYP, VŠFS, VŠEM, VŠH, VŠL, VŠMVV, VŠOH, VŠP, ZMVŠ 100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

 

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Ekonomie VIP balíček a semestrální kurz Praha, Brno sobota, středa,

MATEMATIKA − příprava na státní maturitní zkoušku nebo online přípravné kurzy

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 13. a 14. 6. 2016, písemný test MAT, AJ

Fakulta informatiky a statistiky: 16. 6. 2016, druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) 24. 8. 2016, písemný test MAT, AJ (u programu KME a oborech PIS a MEP možnost NJ), možnost prominutí

Fakulta managementu: 8. 6. 2016, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnost prominutí

Fakulta mezinárodních vztahů: 15. – 17. 6. 2016, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor IBB informace na stránkách fakulty

Národohospodářská fakulta: termíny OSP NSZ Scio do 31. 5. 2016, obor Economics informace na stránkách fakulty

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 8. - 9. 6. 2016, Ekonomika predprijatija i menedžment a Business Administration 29. 6. 2016, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance v ČJ + hrazené studium v AJ, obor Ekonomie 2016 není otevřen, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 13. 12. 2015 - 8. 5. 2016, možnost prominutí

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 6. – 10. 6. 2016 test MAT a AJ/NJ

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 15. 6. 2016, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika)

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 28. 5. – 16. 6. 2016 test studijních předpokladů, znalosti základů sociologie, ekonomie, dalších společenských věd a všeobecného přehledu, matematika, sociologická imaginace, ústní část motivace ke studiu, interpretace textu, základy sociologie a ekonomie, seznam odborné četby

Pedagogická fakulta (Školský management písemná ověření úrovně obecného právního povědomí a základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství, Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost 30. 4. a 1. 5. 2016 TSP, 11. - 22. 4. 2016 test FJ)

Přírodovědecká fakulta Demografie s ekonomií test studijních předpokladů a logické myšlení (konfigurační vztahy, verbálně logické a matematickologické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím), základní orientace v problematice obyvatelstva 14. - 16. 6. 2016, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, možnost prominutí, obor Hospodářská politika v kombinaci s oborem FJHAČ navíc test FJ

Fakulta sportovních studií (Management sportu): TSP 30. 4. - 1. 5. 2016, možnost prominutí, praktická přijímací zkouška TV 14. – 15. 5. 2016

Filozofická fakulta (Polština/Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, navazující magisterské Management v kultuře) TSP 30. 4. - 1. 5. 2016

Přírodovědecká fakulta (Fyzika a management 2016 není otevřen, Finanční a pojistná matematika): 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016 možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Provozně ekonomická fakulta: 6. – 10. 6. 2016, test MAT a cizí jazyk

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 13. - 17. 6. 2016, pro uchazeče, kteří se hlásí na VŠ poprvé, bez přijímací zkoušky, jinak test MAT a AJ/NJ

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství) 6. - 10. 6. 2016, test MAT, možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky

Zemědělská fakulta (Agropodnikání): bez přijímací zkoušky

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta: 20. - 24. 4. 2016, test MAT a cizí jazyk, možnost prominutí

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií (navazující magisterské Management organizací služeb sociální práce)

Filozofická fakulta Management v neziskovém sektoru: 2016 není otevřen, AJ a další jazyky ve sféře podnikání

Přírodovědecká fakulta (Aplikace matematiky v ekonomii 2016 není otevřen, Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Obchodně podnikatelská fakulta: 6. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, ekonomie, společenský přehled, matematika, možnost prominutí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června 2016, test studijní předpoklady, matematika, cizí jazyk, možnost prominutí

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy bez přijímací zkoušky, Management obchodu s oděvy 2016 není otevřen)

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 6. - 17. 6. 2016 FM MAT, AJ/NJ, MCR všeobecné znalosti, zeměpis, ZSV, AJ/NJ, AI a IM bez přijímací zkoušky, Sportovní management 2016 není otevřen

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Pedagogická fakulta (Školský management a Obchodní ruština 2016 není otevřen, Český jazyk pro média a veřejnou sféru 20. - 24. 6. 2016 ústní motivační pohovor)

Fakulta výrobních technologií a managementu (Řízení výroby bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím studiu)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Aplikovaná ekonomická studia, Angličtina (2016 není otevřen)/Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Školský management 2016 není otevřen, Andragogika v profilaci na personální management, jazyky pro hospodářskou praxi viz stránky fakulty, další obory navazující magisterské) 14. - 15. 5., případně 21. - 22. 5. 2016 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách, FJ oborový test, možnost prominutí, APPM ústní zkouška

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví písemná z matematiky 30. 5. – 3. 6. 2016, možnost prominutí, další obory v navazujícím magisterském)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika, Management elektronických komunikací a poštovních služeb) bez přijímací zkoušky

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016, obor v AJ informace na stránkách fakulty

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 1. (PS) a 2. (KS) 6. 2016, písemný test studijních předpokladů se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací – všeobecné znalosti (literatura, kultura, ekonomika, politika), kreativita a logické myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů).

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ do 30. 4. 2016 (včetně), možnost prominutí

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ SCIO OSP 12. 12. 2015 - 28. 5. 2016

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky, další obory navazující studium)

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): zkouška z matematiky 1. kolo červen 2016, případné 2. kolo srpen 2016, možnost prominutí

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Podle oboru 1. kolo 8. - 9. 6., 2. kolo 10. - 11. 8., 3. kolo 6. 9., kombinované studium 1. kolo 9. - 10. 6., 2. kolo 10. - 11. 8., 3. kolo 6. 9. 2016. Test AJ/NJ, všeobecné studijní předpoklady

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Bez přijímací zkoušky

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 21. a 22. 5. 2016, test studijních předpokladů, AJ

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 6. - 10. 6. 2016 test matematika a fyzika, možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta ekonomická: test OSP NSZ Scio v termínech od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016, možnost prominutí

Fakulta pedagogická (Ekonomická a regionální geografie): 2016 není otevřen

Fakulta aplikovaných věd (Finanční informatika a statistika, Matematika a finanční studia bez přijímací zkoušky, Matematika a management 2016 není otevřen)

Univerzita obrany www.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu: Ekonomika obrany státu 18. - 24. 4. 2016 civilní studium test studijních předpokladů

Další veřejné školy, kde lze studovat ekonomické obory:

AMU (např. Produkce, Hudební management), ČVUT (Fakulta dopravní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Masarykův ústav vyšších studií), JAMU, VŠCHT.

 

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

21. 6., 22. 8. 2016 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe, přihlíží se k výsledkům NSZ SCIO

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration, International Relations: informace na studijním oddělení

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Bez přijímací zkoušky

Bankovní institut vysoká škola, a.s. www.bivs.cz

Bez přijímací zkoušky

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8. , 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den později. Ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Bez přijímací zkoušky

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

bez přijímací zkoušky

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz 

Od 13. do 24. 6. 2016, termín lze sjednat i individuálně, motivační pohovor

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 15. a 23. 6., 25. 8., 6., 13. a 21. 9. 2016, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru)

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Management cestovního ruchu, Pojišťovnictví, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia bez přijímací zkoušky

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Informace na studijním oddělení

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. a 10. 9. 2016, informace o mimořádných termínech na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

1. 6. KS, 8. 6. 2016 PS, jazykový test

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

14. 4., 12. 5., 9. 6., 21. 7., 11. 8., 15. 9., 4. 10. 2016, případné další termíny na stránce školy, motivační pohovor

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. kolo 25. 5., 2. kolo 17. 6., 3. kolo 16. 9. 2016, Praha 1. kolo 11. 6., 2. kolo 17. 9. 2016, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, rozřazovací jazykové testy

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Informace na studijním oddělení, motivační pohovor

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Motivační pohovor, volba cizího jazyka, informace o termínech na studijním oddělení

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

1. kolo 13. 4., 2. kolo 11. 5., 3. kolo 15. 6., 4. kolo 13. 7., 5. kolo 10. 8., 6. kolo 17. 8., 7. kolo 7. 9. 2016, motivační pohovor

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz

Přijímání studentů pozastaveno, pouze na dostudování

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

Program Bezpečnostní management v regionech: přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 

Bez přijímací zkoušky

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. www.mipp.cz 

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz

Czech Management Institute Praha - Manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona, s. r. o. www.esma.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s.r.o. www.oeaep.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

http://kbp.vse.cz/testy/

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-studijni-program/ukazky-testu-ke-stazeni/

UK

http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://nasociologii.ff.cuni.cz/cs/prijimacky/bakalarske/

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/201506prijimac-mat.pdf

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

ČZU

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4054&i=4090

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4055&i=2243

MENDELU

http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=37321;download=165971;z=1

http://www.pef.mendelu.cz/26133-testy-pouzite-na-prijimacich-zkouskach-v-minulych-obdobi

SLU

http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=137&resort=name&sesskey=qIEhPIxx2m

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=4

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠPJ

http://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/cestovni-ruch/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

http://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/finance-a-rizeni/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR obsahuje znalostní a jazykový test.

Znalostní test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).

V jazykovém testu uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.

Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí.

 

Úspěšnost přijetí

Pro civilní uchazeče byla v roce 2016 pravděpodobnost přijetí 8,8 % (1261 přihlášených, 112 přijatých).

 

 

Doporučená literatura

Policejní akademie ČR - Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy (Na Vysokou, kolektiv autorů)

ANGLIČTINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 168 stran

ANGLIČTINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 160 stran

NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 199 stran

NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 159 stran

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo semestrální kurz Praha zahájení leden

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: Přijímací zkoušky pro obě fakulty: 12. – 16. 6. 2017 a 11. – 15. 6. 2018. Den otevřených dveří 7. 1. a 4. 2. 2017

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_mag.html

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.

 

Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

UK PDF 37 %, MU PDF 51 %, JČU PDF 50,8 %, OSU PDF 30,6 %, TUL FPHP 70,6 %, UHK PDF 51,1 %, UJEP PDF 62,9 %, UPOL PDF 39,5 %, ZČU PDF 45,2 %

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno, sobota, středa, zahájení říjen, leden

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Pedagogická fakulta: Bc. 10. - 13. 4. 2017 talentové zkoušky, zkoušky 12. - 23. 6. 2017 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 12. 6. 2017 pro PS i KS (platí i pro Mgr.). Mgr. 12. - 23. 6. 2017 PS i KS. Písemná zkouška z příslušných oborů, HV, TV, VV talentová zkouška, případně ústní (např. Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku pouze ústní zkouška. Možnosti prominutí.

Fakulta tělesné výchovy a sportu (např. Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání): talentové zkoušky TV: 22. a 23. 4. 2017, písemný test studijních předpokladů 5. – 9. 6. 2017. U dvouoborových studií zkouška z druhého oboru.

Filozofická fakulta (Pedagogika, Andragogika a personální řízení, další obory v navazujícím magisterském studiu): 20. - 21. 5., 27. - 28. 5. a 1. - 15. 6. 2017, písemná, Pedagogika i ústní zkouška

Husitská teologická fakulta (Sociální pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 1. 6. 2017 písemná část, 5. - 8. 6. 2017 ústní část

Matematicko-fyzikální fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 14. 6. 2017 předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnosti prominutí

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 13. - 15. 6. 2017, test dle zvoleného oboru, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 6. - 7. 5. 2017, 10. - 13. 4. 2017 oborové testy u vybraných oborů

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, Speciální edukace bezpečnostních složek, další obory v navazujícím magisterském studiu):  TSP 6. - 7. 5. 2017, praktická přijímací zkouška TV 20. - 21. 5. 2017

Fakulta informatiky (obory v navazujícím magisterském studiu)

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 6. - 7. 5. 2017 TSP

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP 6. - 7. 5. 2017 TSP

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta:  3. -16. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další v navazujícím magisterském studiu.): 8. 6. 2017 písemná daný obor, při kombinaci s oborem jiné fakulty viz podmínky daného oboru, možnost prominutí

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženská výchova a etika 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu) písemný test 12. - 16. 6. 2017

Zdravotně sociální fakulta (Speciální pedagogika 2017 není otevřen a Speciální pedagogika – vychovatelství): Písemný test studijních předpokladů a všeobecných znalostí, ústní pohovor, 5. - 9. 6. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 20. - 22. 4. 2017, ostatní zkoušky 15. - 27. 5. 2017

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bc. a Mgr. 9. - 12. 5. 2017 (talentové zkoušky); 5. - 9. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta: 10. - 21. 4. 2017, 25. - 16. 6.  2017, podrobný rozpis na webu fakulty

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 21. 4. 2017, písemné a ústní zkoušky 19. - 23. 6. 2017

Fakulta výrobních technologií (Technická výchova se zaměřením na vzdělávání): 2017 není otevřen

Filozofická fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání): 2017 nejsou otevřeny

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, 2017 nejsou otevřeny)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Pedagogická fakulta:  talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 4. 4. 2017, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 12. – 16. 6. 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta (obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu): Sociální pedagogika 16. - 24. 6. 2017 písemný test + doložení aktivit

Fakulta tělesné kultury (Tělesná výchova a sport aj., další v navazujícím magisterském studiu): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2017, NSZ SCIO OSP

Filozofická fakulta (Školský management 2017 není otevřen, Andragogika aj.): 20. - 21. 5. a případně 27. - 28. 5. 2017

Přírodovědecká fakulta: (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 5. - 9. 6. 2017 možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická: 5. - 9. 6. 2017 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Fakulta aplikovaných věd (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Fakulta filozofická (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, VŠE v Praze, UTB Zlín, ČVUT, VŠCHT, ČZU, JAMU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 18. 4., 13. 6., 8. 8., 12. 9. 2017, informace o případných dalších termínech na stránkách školy, jazykový test, ústní pohovor. Možnost prominutí

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském studiu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

OSU

http://pdf.osu.cz/dokumenty/prijimacky/tvp-ukazkovy_test.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/ajl_nmgr.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 19 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na Fakultu sociálních studií (MU, 30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

UK FF 34,9 %, FSV 37,7 %, FHS 46,8 %, KTF 73,5 %, ETF 84,5 %, HTF 80,5 %, MU FF 64,1 %, FSS 30,8 %, JČU FF 79,7 %, TF 76,2 %, UJEP FF 92,7 %, UPOL FF 33,9 %, CMTF 75 %, OSU FF 47,9 %, FSS 34 %, UHK FF 68,8 %, SLU FPF 63,5 %, FVP 43,5 %, ZČU FF 81,4 %, TUL FPHP 62,2 %, UPCE FF 69,4 %, UTB FHS 40,4 %, AAU 79,6 %, MUP  97,3 %, PVŠPS 57,5 %, VŠAPS 87,8 %, VŠTVS Palestra 57,8 %, ARC, AC, CEVRO, UNYP, UJAK, VŠFS 100 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Společenské vědy semestrální kurz Praha, Brno, zahájení leden, únor

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta 1. 6. Teologie křesťanských tradic (TKT) 6. - 10. 6., Pastorační a sociální práce (PSP) 9. - 10. 6. 2016, Evangelická teologie (EVT), jednokolová zkouška – písemný test, kromě ET také ústní zkouška

Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vzdělanosti 23. 4. 2016 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio, některé obory písemná část 1. - 7. 6. a 8. – 14. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. – 15. 5. 2016 talentové přijímačky bakalářských oborů, 28. 5. – 16. 6. 2016, oborové přijímačky bakalářského a magisterského studia

Husitská teologická fakulta: 19. 5. písemná část, 23. – 27. 5. 2016 ústní část

Katolická teologická fakulta: 31. 5. studijní obor Teologické nauky, 30. 5. studijní obor Dějiny křesťanského umění, 1. 6. studijní obor Dějiny evropské kultury

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 18. 4. - 23. 4. 2016, talentové zkoušky, zkoušky 6. - 18. 6. 2016 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 6. 6. 2016 pro PS i KS, učitelské obory také na FTVS a MFF

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 14. - 16. 6. 2016, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: TSP MU 30. 4. - 1. 5. 2016 nebo OSP NSZ Scio v termínech 12. 12. 2015 - 30. 4. 2016, povinně ZSV NSZ Scio, mezifakultní studium s FF přijímací zkoušky pro druhý obor

Filozofická fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, 9. - 10. 6. 2016 oborové testy, možnosti prominutí

Pedagogická fakulta: TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016, 11. - 22. 4. 2016 oborové testy, učitelské obory také na FSPS a v navazujícím magisterském studiu na FI

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory, další obory v navazujícím magisterském studiu) TSP 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 6. - 10. 6. 2016 test z matematiky a cizího jazyka

Institut vzdělávání a poradenství: 6. – 7. 6. a 9. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, hodnocení výsledků maturitní zkoušky, soutěží, certifikátů apod., možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 30. 5. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Teologická fakulta: 13. - 17. 6. 2016 obor SCHP jazykový test a ústní pohovor, PVČ písemný test, ostatní obory ústní pohovor, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Možnost prominutí

Pedagogická fakulta: 1. - 15. 6. 2016 přijímací zkouška dle oboru, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ a TF

Zdravotně sociální fakulta Speciální pedagogika – vychovatelství, Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, přijímací zkouška dle oboru, 6. - 10. 6. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Institut celoživotního vzdělávání: obory zaměřené na vzdělávání přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2016, test ZSV

Filozofická fakulta: 30. 5. - 3. 6. 2016, některé obory bez přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 21. - 23. 4. 2016, ostatní zkoušky 16. - 28. 5. 2016

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 28. 5. – 4. 6. 2016, příp. dle termínů NSZ Scio

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SES dle harmonogramu SCIO do 30. 4. 2016, SPP duben-červen 2016

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 16. – 20. 5. 2016 (talentové zkoušky TV); 6. 6. 2016 – 10. 6. 2016, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 27. 5. – 2. 6. 2016 písemné testy

Ústav sociální práce: 24. – 25. 5. 2016 písemný test ZSV

Pedagogická fakulta: 11. 4. – 15. 4. 2016 (talentové přijímací zkoušky), 23. 5. – 30. 6. 2016 (přijímací zkoušky praktické i teoretické)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 ústní motivační pohovor

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 24. 4. 2016, písemné a ústní zkoušky 20. - 24. 6. 2016, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol termíny NSZ SCIO

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Přírodovědecká fakulta: obory zaměřené na vzdělávání 2016 nejsou otevřeny

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. – 3. 6. (1. kolo), 30. – 31. 8. (2. kolo), ostatní obory 11. – 18. 6. 2016

Filozofická fakulta: 14. 5 – 15. 5. 2016 a případně 21. – 22. 5. 2016

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 5. 4. 2016, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 13. – 17. 6. 2016

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání aj.) 30. 5. - 3. 6. 2016, termíny pro 2. kolo na stránkách fakulty (přihlášky do 15. 7. 2016), možnost prominutí

Fakulta tělesné kultury (studijní program Tělesná výchova a sport): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2016, NSZ SCIO OSP do konce dubna 2016

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 6. - 7. 6. 2016, přijímací zkouška dle oboru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: termíny NSZ SCIO od 12.12.2015 až 30.4.2016 (včetně)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2016

Pedagogická fakulta: 6. - 10. 6. 2016 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými nebo humanitními obory:

AMU, VŠE v Praze, ČVUT, VŠCHT, JAMU, VŠB-TUO

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 19. 4., 14. 6., 9. 8., 13. 9. 2016 jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Možnost prominutí

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu 

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 20. 6. - 24. 6. (pro přihlášené do 1. kola), 22. 8. - 26. 8. (pro přihlášené do 2. kola), 19. 9. - 21. 9. 2016 (pro přihlášené do 3. kola)

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Ústní motivační pohovor Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8., 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den později, nebo termíny NSZ Scio

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz

pro rok 2016 není vypsáno

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 7. a 23. 6., 7. 7., 8. 9. 2016

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii. Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

1. - 10. 6. 2016, Psychologie písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Regionální studia - motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, rozřazovací jazykové testy

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

Přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

pro rok 2016 není vypsáno

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

http://psychologie.ff.cuni.cz/uchazec/testy.pdf

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-494-version1-Test_KOVF.doc

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=115

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2013_2014/Test%20PS%202012.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/pozadavky-bc-413.html

MENDELU

https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?download=156106;id=37321;edit_priloha=1;dokument=156106;hlavni=1

JČU

OSU

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/krs_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/sjl_bc.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2009/pj_vsp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34493

http://fss.osu.cz/dokumenty/fss-prez-otazky.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/komroz-prez.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UPOL

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          
 

 

Politologie

Obor politologie můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 4 školách soukromých. Přes 20 možností pak máte v případě zájmu o kombinaci tohoto oboru se sociologií či jinými obory nebo zaměřené na aplikaci (hospodářská politika, politická a kulturní geografie, sociologie a sociální politika), včetně náplní oborů je najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 30 a 50 %. 

 

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Obor Politologie FF UK 2016 44 přijatých, 138 přihlášených (2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Obor Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 220 přijatých na 678 přihlášených (2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 298 přihlášených, 107 přijatých

Obor Politologie FSS MUNI 626 přihlášených, 298 přijatých (2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 1451 uchazečů, 433 bylo přijato (předchozí rok 1453/419).

obecné údaje pro další fakulty/školy: FF UHK 77,5 %, FF UJEP 95,6 %, FF UPOL 35,3 %, VŠE FMV 58 %, ZČU FF 78,7 %, AAVŠ 45,5 %, CEVRO 98,8 %, ARC, VŠFS 100%

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017, 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 1. - 7. 6. 2017. Možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP 10. 12. 2016 - 29. 4. 2017.

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 20. - 21. 5., 27. - 28. 5., 1. - 15. 6. 2017

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia. TSP MU 6. – 7. 5. 2017 nebo OSP NSZ Scio, povinně ZSV NSZ Scio v termínech 10. 12. 2016 – 29. 4. 2017 včetně.

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test společenské vědy (základy politologie, filozofie) a moderní historie, současné mezinárodní vztahy, česká a evropská politická scéna, porozumění AJ textu. 26. 5. - 1. 6. 2017

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie, Základy humanitní vzdělanosti – politologie (2017 není otevřen). Ústní motivační pohovor ze společenských věd a druhého oboru.  5. - 9. 6. 2017

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie a evropská studia, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, část otázek v AJ. 20. - 21. 5., případně 27. - 28. 5. 2017

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Politologie. PC test matematika, 2 cizí jazyky. 12. – 14. 6. 2017

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Bez přijímací zkoušky.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Politics and Society. Doložení úrovně AJ jazyka, pohovor. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení.

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 12. 4., 10. 5., 14. a 28. 6., 12. 7., 23. 8., 6. 9. 2017, nebo termíny NSZ Scio. Informace o termínech v pobočce Č. Krumlov na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Politologie - 2017 není otevřen

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných sekcích nebo v jednotlivých článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com
5.5.2016

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit