VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / obor
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy.  Šanci na přijetí máte obvykle mezi 30 a 40 %. Zjistěte aktuální náplně přijímacích zkoušek, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

UK PDF 37 %, MU PDF 51 %, JČU PDF 50,8 %, OSU PDF 30,6 %, TUL FPHP 70,6 %, UHK PDF 51,1 %, UJEP PDF 62,9 %, UPOL PDF 39,5 %, ZČU PDF 45,2 %

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno, sobota, středa, zahájení říjen, leden

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Pedagogická fakulta: Bc. 10. - 13. 4. 2017 talentové zkoušky, zkoušky 12. - 23. 6. 2017 PS i KS, test obecných studijních předpokladů je stanoven na 12. 6. 2017 pro PS i KS (platí i pro Mgr.). Mgr. 12. - 23. 6. 2017 PS i KS. Písemná zkouška z příslušných oborů, HV, TV, VV talentová zkouška, případně ústní (např. Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku pouze ústní zkouška. Možnosti prominutí.

Fakulta tělesné výchovy a sportu (např. Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání): talentové zkoušky TV: 22. a 23. 4. 2017, písemný test studijních předpokladů 5. – 9. 6. 2017. U dvouoborových studií zkouška z druhého oboru.

Filozofická fakulta (Pedagogika, Andragogika a personální řízení, další obory v navazujícím magisterském studiu): 20. - 21. 5., 27. - 28. 5. a 1. - 15. 6. 2017, písemná, Pedagogika i ústní zkouška

Husitská teologická fakulta (Sociální pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 1. 6. 2017 písemná část, 5. - 8. 6. 2017 ústní část

Matematicko-fyzikální fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 14. 6. 2017 předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnosti prominutí

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 13. - 15. 6. 2017, test dle zvoleného oboru, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 6. - 7. 5. 2017, 10. - 13. 4. 2017 oborové testy u vybraných oborů

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, Speciální edukace bezpečnostních složek, další obory v navazujícím magisterském studiu):  TSP 6. - 7. 5. 2017, praktická přijímací zkouška TV 20. - 21. 5. 2017

Fakulta informatiky (obory v navazujícím magisterském studiu)

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 6. - 7. 5. 2017 TSP

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP 6. - 7. 5. 2017 TSP

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta:  3. -16. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání, další v navazujícím magisterském studiu.): 8. 6. 2017 písemná daný obor, při kombinaci s oborem jiné fakulty viz podmínky daného oboru, možnost prominutí

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženská výchova a etika 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu) písemný test 12. - 16. 6. 2017

Zdravotně sociální fakulta (Speciální pedagogika 2017 není otevřen a Speciální pedagogika – vychovatelství): Písemný test studijních předpokladů a všeobecných znalostí, ústní pohovor, 5. - 9. 6. 2017

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 20. - 22. 4. 2017, ostatní zkoušky 15. - 27. 5. 2017

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Přírodovědecká fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bc. a Mgr. 9. - 12. 5. 2017 (talentové zkoušky); 5. - 9. 6. 2017, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta: 10. - 21. 4. 2017, 25. - 16. 6.  2017, podrobný rozpis na webu fakulty

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 18. - 21. 4. 2017, písemné a ústní zkoušky 19. - 23. 6. 2017

Fakulta výrobních technologií (Technická výchova se zaměřením na vzdělávání): 2017 není otevřen

Filozofická fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání): 2017 nejsou otevřeny

Přírodovědecká fakulta (obory se zaměřením na vzdělávání, 2017 nejsou otevřeny)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Pedagogická fakulta:  talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 4. 4. 2017, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 12. – 16. 6. 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta (obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání 2017 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu): Sociální pedagogika 16. - 24. 6. 2017 písemný test + doložení aktivit

Fakulta tělesné kultury (Tělesná výchova a sport aj., další v navazujícím magisterském studiu): talentová zkouška duben, ústní zkouška duben - květen 2017, NSZ SCIO OSP

Filozofická fakulta (Školský management 2017 není otevřen, Andragogika aj.): 20. - 21. 5. a případně 27. - 28. 5. 2017

Přírodovědecká fakulta: (obory zaměřené na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 5. - 9. 6. 2017 možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická: 5. - 9. 6. 2017 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů), možnost prominutí

Fakulta aplikovaných věd (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Fakulta filozofická (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, VŠE v Praze, UTB Zlín, ČVUT, VŠCHT, ČZU, JAMU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 18. 4., 13. 6., 8. 8., 12. 9. 2017, informace o případných dalších termínech na stránkách školy, jazykový test, ústní pohovor. Možnost prominutí

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském studiu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

OSU

http://pdf.osu.cz/dokumenty/prijimacky/tvp-ukazkovy_test.pdf

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2011/ajl_nmgr.pdf

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

4.4.2017


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit