VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Historie se zaměřením na vzdělávání (B0114A120001)

Studijní program: Historie se zaměřením na vzdělávání (B0114A120001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Pedagogické)

Náplň programu/oboru:
Absolvent se orientuje v dějinách v dlouhé časové perspektivě od pravěku po současnost. Je schopen do historického procesu vřazovat jednotlivé historické jevy, postihovat je v jejich kauzálních a časoprostorových souvislostech i jiných vztazích. Dokáže je interpretovat a je si vědom multiplicity výkladů z různých perspektiv historického dění i současného přístupu k němu. Je schopen analyzovat a interpretovat historické prameny i odbornou literaturu. Dokáže kriticky přistoupit k informacím o historickém dění, historické jevy umí vyložit a postihnout jejich podstatu i širší souvislosti, mj. s přesahem k současnému dění; je schopen motivovat k zájmu o určitá témata. Získané znalosti a zejména dovednosti jsou vstupním předpokladem pro přijetí do magisterského navazujícího studia Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství dějepisu pro SŠ, lze je však uplatnit i v praxi mimo školní výuku, např. v práci pro osvětové a kulturní instituce (knihovny, muzea, informační centra atp.).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.4.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. - 11. 1. 2020 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Požaduje se znalost dějepisu v rozsahu gymnaziálního studia. Přijímací zkouška má písemnou formu. Test zjišťuje jednak faktografické znalosti, jednak schopnost postihnout kauzální a časoprostorové souvislosti historických jevů na úrovni absolventa gymnázia, dále pak orientaci v oboru formou otázek zaměřených na osobnosti historiků, odborné časopisy, odbornou literaturu, historickou beletrii, film, divadlo a umění. Do výsledku zkoušky se započítávají písemné doklady o prokazatelném zájmu o obor (seminární práce, publikační aktivity, průvodcovské aktivity, úspěchy v soutěžích, vedení zájmových kroužků s historickou tematikou atp.), které komise posoudí a bodově ohodnotí. Přijímací řízení je hodnoceno body. Maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webové stránky www.uhk.cz/ffreeindex. Registrace je možná průběžně, nejpozději však do 15. května 2020. Kredity se studentovi udělují pouze na období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 15. května 2020. Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce www.uhk.cz/ffreeindex, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty. U sdružených bakalářských programů se zaměřením na vzdělávání si uchazeč vždy volí jeden program maior (hlavní program studia) a jeden program minor (druhý program studia). V rámci přijímacího řízení si uchazeč může zvolit program Historie se zaměřením na vzdělávání jako program maior v kombinaci s následujícími programy minor: • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK) • Biologie se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK), • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Etická výchova (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK), • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Chemie se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK), • Informatika se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK), • Matematika se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK), • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (realizuje Filozofická fakulta UHK), • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK), • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK). Filozofická fakulta zajišťuje konání přijímacího řízení pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu na Filozofické fakultě (Historie se zaměřením na vzdělávání - maior) i na dalších součástech UHK (Historie se zaměřením na vzdělávání - minor). Přijímací zkouška je hodnocena jako úspěšná, pokud uchazeč vykoná úspěšně všechny její části, které jsou stanoveny (tj. v programu maior i programu minor).

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna podmínek S a SP prezenční nebo distanční zkouška, termíny budou uchazečům oznámeny, programy se zaměřením na vzdělávání 25. 5. - 5. 6., ostatní programy přijímací zkouška zrušena. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Pozn. k přihláškám: Bc. do 29. 2. 2020, prodloužení termínu do 20.4. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 331 220
Fax: 49 3331 266
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit