VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Management firem (6208T154)

Studijní program: Ekonomika a management (N6208)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2,5

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Management firem (PMF) je navazující magisterský studijní obor (Ing.) v prezenční formě studia P2 a standardní délce studia 2 roky s oborovými specializacemi. Garantem oboru je Prof. Ing. Milan Žák, CSc. V průběhu studia oboru Management firem (PMF) student absolvuje čtyři studijní moduly, každý se třemi povinnými předměty (P) ukončenými písemnou zkouškou, a čtyři povinně volitelné semináře (S), jejichž výstupem jsou dvě individuální a dvě týmové seminární práce ukončené veřejnou prezentací (v rámci studijní skupiny nebo studijního ročníku). Studium je ukončeno státní zkouškou z ekonomie, oborového profilu a obhajobou diplomové práce. Profil absolventa vychází z metodologicky i předmětově komplexního pojetí studijního oboru, kdy uplatňovaná kombinace výukových metod ve spojení se specifiky cílových skupin studentů umožňují dosažení širokého spektra výstupních znalostí a dovedností absolventa oboru. Tyto znalosti a dovednosti jsou konkretizovány v anotacích jednotlivých předmětů.Znalosti a dovednosti absolventaPředmětový záběr znalostí zahrnuje obecná teoretická a metodologická východiska v oblasti makro a mikroekonomie (s důrazem na mezinárodní kontext a se zahrnutím alternativních paradigmat) a kvantitativních metod s využitím v navazujících oborově specifických teoretických a aplikačních předmětech v oblasti ekonomické analýzy a strategie.Oborově specifické znalosti jsou aplikovány v návaznosti na prohloubení teoretických a metodologických znalostí a možnosti jejich analytického uplatnění při významu a hodnocení (kvalitativních) zdrojů (dlouhodobé) růstové výkonnosti a konkurenční výhody, zejména inovační výkonnosti, kvality lidských zdrojů, informačních a komunikačních technologií a institucionální kvality.Zvládnutí oborově specifických teoreticko-metodologických znalostí umožňuje jejich aplikaci v analýze ekonomické výkonnosti na alternativních úrovních (mezi/národní, odvětvové, regionální a podnikové) s důrazem na jejich vzájemné souvislosti a propojení a při hodnocení stávající a formulaci rozvojové konkurenční strategie s důrazem na její kvalitativní zdroje a význam širšího prostředí ekonomického subjektu.Dovednosti absolventa oboru (prohloubené v rámci individuálních výzkumných prací dle stanovených zadání) umožňují propojení teoreticko-metodologických znalostí s praktickými aplikacemi v koncepční řídící a analytické práci, tj. zejména schopnost vyhodnocení současného stavu (zdrojů a výsledků) ekonomické výkonnosti a konkurenční pozice na alternativních úrovních, včetně efektivnosti vynakládaných vstupů, s využitím vnějších a vnitřních informačních pramenů.Získané znalosti a dovednosti zároveň přispívají k možnosti doplňujících informačních zdrojů jako podkladů pro kvalifikované rozhodování, formulace doporučení pro hodnocení a realizaci konkurenční strategie s důrazem na její kvalitativní zdroje a na specifikaci jejích charakteristik podle zvolené ekonomické úrovně, hodnocení realizovaných a doporučení žádoucích (vertikálních a horizontálních) opatření a nástrojů v oblasti politické (institucionální) podpory (kvalitativně založené) konkurenceschopnosti ekonomických subjektů.Uplatnění absolventaUplatnění absolventů je díky uvedenému komplexnímu metodologickému i předmětovému záběru studijního oboru značně široké, a to z hlediska typu institucí i profesních charakteristik.Cílovou skupinou studijního oboru jsou vyšší řídící pracovníci všech typů organizací soukromého i veřejného sektoru, kteří zodpovídají za formulaci a realizaci rozvojové koncepce a konkurenční strategie ekonomického subjektu (podniku, odvětví, regionu, země), resp. se podílejí na podpoře získání, udržení a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V menších organizacích představují znalosti a dovednosti získané studiem oboru dílčí segment kvalifikace řídících pracovníků, ve větších organizacích působí absolventi oboru jako vedoucí pracovníci samostatných analytických a koncepčních útvarů a oddělení či jejich specializovaných složek.Absolventi oboru uplatňují své znalosti rovněž na pozicích (vedoucích) analytiků a konzultantů poradenských pracovišť v oblasti (komplexní) analýzy výkonnosti ekonomických subjektů různé úrovně a institucionálního zakotvení a v oblasti formulace, realizace a hodnocení účinnosti hospodářsko politické podpory konkurenceschopnosti v mezinárodních, národních, regionálních i lokálních institucích.V neposlední řadě mohou absolventi oboru nalézt uplatnění v akademické sféře na pozici výzkumných a vysokoškolských pracovníků a prohlubovat své odborné znalosti navazujícím doktorandským studiem. Pro tyto absolventy (resp. studenty v poslední fázi studia) jsou nabízena stipendijní místa přímo v Centru ekonomických studií VŠEM.Specifika profesního uplatnění absolventů z hlediska předmětového zaměření a specifika institucí, v nichž absolventi působí, jsou již v průběhu studia zohledňována v aplikačních segmentech oboru (tj. v předmětech analytického a strategického bloku), zejména potom v zaměření individuálních prací studentů. Toto zohlednění je bezprostředně podpořeno skutečností, že studium je určeno pro již zaměstnané jedince. Na druhé straně umožní praktické zkušenosti samotných studentů odpovídající specifikaci aplikačních segmentů oboru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.4.2020

Den otevřených dveří, poznámka: Aktuální informace na www.vsem.cz

Obsah přijímaček:
Termín zahájení 3x ročně (Leden, Duben, Říjen) I. kolo prostřednictvím elektronického dotazníku bez přítomnosti uchazeče na VŠEM. II. kolo (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem pro individuální nastavení studia. Povinná účast na II. kole pro občany cizí státní příslušnosti (vyjma SR) kvůli ověření znalostí výukového jazyka. Konzultaci lze realizovat ve všední dny nebo o víkendech, případně on-line prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Pozn. k přijímačkám: Termín zahájení 3x ročně (Leden, Duben, Říjen) I. kolo prostřednictvím elektronického dotazníku bez přítomnosti uchazeče na VŠEM. II. kolo (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem pro individuální nastavení studia. Povinná účast na II. kole pro občany cizí státní příslušnosti (vyjma SR) kvůli ověření znalostí výukového jazyka. Konzultaci lze realizovat ve všední dny nebo o víkendech, případně on-line prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Ukázka přijímacích testů: http://www.vsem.cz/prihlaska-ke-studiu.html

Termín přihlášek: 1.9.2020

Pozn. k přihláškám: Řádné termíny: 1.9. (zahájení říjen), 1. 1. (zahájení leden), 1. 3. (zahájení duben). Náhradní a mimořádné termíny: individuálně

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Ekonomika a managementVysoká škola ekonomie a managementu, a.s.Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.Porovnat
Economics and managementVysoká škola ekonomie a managementu, a.s.Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Telefon: 245 010 245
Web: http://www.vsem.cz
E-mail: info@vsem.cz


ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 10 000 Kč, Mgr: 20 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 20 - 80 000 Kč/rok https://www.vsem.cz/obsah-skolneho-2019.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit