VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (4106R007)

Studijní program: Zemědělská specializace (B4106)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského stupně studijního oboru je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi pro jejich uplatnění ve sféře pozemkových úprav resp. projektování krajiny za současného vypořádání majetkoprávních vztahů a ve sféře oceňování a správy majetku. Předností absolventů tohoto studijního oboru je hlubší profilace v podobě obecných, teoretických i odborných znalostí a dovedností se zaměřením na projekční činnost v souladu s agroenvironmentálním využíváním krajiny. Pro navýšení možností uplatnění absolventů jsou do studijního plánu zahrnuty předměty jak všeobecného základu, splňující obecné společenské požadavky na absolventy vysokých škol, týkající se především počítačové gramotnosti a jazykové výbavy, sociálních a komunikačních dovedností, schopnosti samostatně pracovat, aktivně rozvíjet své profesní i ostatní stránky osobnosti za současného vysokého stupně sebemotivace, tak předměty odborného zaměření odpovídající kvalifikačním potřebám pro uplatnění absolventů. Odborné a speciální znalosti a dovednosti lze rozčlenit do čtyř navzájem propojených okruhů, které odpovídají potřebám a cílům uplatnění absolventa:1. Pozemkové úpravy; 2. Právo; 3. Geodézie v katastru; 4. Správa majetku a převody nemovitostí.Absolventi bakalářského stupně studia budou připraveni k uplatnění na operativním či taktickém stupni v řízení řešitelských projekčních týmů, k zastávání funkcí pověřených pracovníků na vyhodnocování a zpracovávání projektů, zakázek, studií apod. Vychází se především z možností uplatnění absolventů na úseku státní sféry (katastrální či pozemkové úřady, referáty životního prostředí, stavební úřady a odbory územního plánování, správy NP a CHKO, orgány ochrany vod, orgány lesní správy, správa majetku či nemovitostí apod.) i podnikatelské sféry (projekční kanceláře pozemkových úprav či ÚSES, geodetické kanceláře, realitní kanceláře, správa majetku, kanceláře urbanistické projekce, průzkumy a rozbory půd a rebonitace půd, pracoviště GIS, poradenství a zprostředkovatelské služby). Absolvent může po naplnění zákonných podmínek získat oprávnění k projektování pozemkových úprav. Po ukončení studia bude moci pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia nabízeného na fakultě i dalších vysokých školách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 22. ledna 2021

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky na základě výsledků studia na SŠ, podrobnosti http://www.zf.jcu.cz/studium/informace_pro_zajemce_o_studium

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.8.2020

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020, 2. kolo do 15. 8. 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Zemědělská specializaceZemědělská fakultaJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Telefon: 387 772 520
Fax: 385 310 122
Web: http://www.zf.jcu.cz/
E-mail: hasman@zf.jcu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit