VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Obecné otázky geografie ()

Studijní program: Obecné otázky geografie (P1315)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
"Přeměna krajiny a jejích funkcí se stává mimořádně závažným problémem současnosti, problémem složitě měřítkově strukturovaným. Základním cílem studijního programu je příprava specialistů schopných propojovat poznatky různých geografických disciplín a naplňovat integrační roli založenou na znalostech vývoje interakce mezi přírodou a společností a procesu poznávání této interakce (vývoje geografického myšlení v Česku a v mezinárodním kontextu). Absolvent by měl zvládnout také transformaci vědeckých poznatků geografie a navazujících oborů z hlediska potřeb vzdělávání, neboť účinná realizace zásad ochrany a tvorby krajiny (resp. šířeji životního prostředí) vyžaduje nejen dostatečnou odbornou přípravu, ale i vzděláváním zajištěnou environmentální etiku a filosofii. Přežívající způsob tvorby vzdělávacích materiálů (pedagogických dokumentů, kurikul, učebnic, atlasů atd.) je v nových společenských podmínkách dlouhodobě neúnosný (nový typ informačních zdrojů, změny pojetí vzdělávání ve smyslu rozvoje osobnosti a celoživotního vzdělávání, přírodních a sociálních rizik, řešení kvalitativně nových problémů environmentální povahy, multikulturních problémů integrace Evropy a globalizace světa atd.). Závažným důvodem pro vytvoření doktorského studia tohoto zaměření je i potřeba přestavby obsahu a forem vysokoškolského studia učitelství (a do jisté míry i výchovy geografů specialistů) na většině fakult v Česku.Obecné otázky geografie jako program doktorského studia představuje snahu o nalezení styčných/průřezových témat, která propojují dosavadní programy doktorského studia. Prudký rozvoj geografických oborů v posledním půlstoletí vedl totiž k jejich mimořádné diferenciaci, přičemž společný jmenovatel jednotlivých oborů byl oslaben. Posílení vzájemných vazeb mezi jednotlivými obory geografie představuje důležitý úkol jak pro další vývoj geografie jako vědy, tak pro uspokojování aktuálních potřeb společnosti. Souvisí to se skutečností, že současná krajina jako objekt geografického studia doznává zásadních změn jak na úrovni lokální a regionální, tak na úrovni státní, kontinentální a globální. Avšak její studium je převážně realizováno specializovanými disciplínami. Propojení rozdílných aspektů klíčových otázek výzkumu interakce přírody a společnosti a posílení holistických přístupů při řešení problémů se proto stává naléhavě potřebné. Tyto klíčové problémy by měly být nejen studovány, ale též zastoupeny ve vzdělávacím procesu jako jeho integrující součást. Právě geografie (zeměpis) na základních a středních školách (i v řadě negeografických programů vysokých škol) by měla sehrát odpovídající integrující a zastřešující úlohu. Nepochopení tohoto integračního potenciálu geografie tvůrci kurikulární reformy českého školství a tradiční dělení věd/předmětů/disciplin na společenské a přírodní lze přičítat i dlouhodobé absenci podobně komplexně koncipovaného doktorského studijního programu v prostředí českého vysokého školství. Cílem předkládaného doktorského studia je náprava tohoto stavu. Geografie je interdisciplinárním oborem s výrazným, byť ne vždy využívaným potenciálem k multidisciplinární spolupráci.Předkládaný návrh je zaměřen na tři tématické linie (okruhy) integrujícího charakteru v geografickém výzkumu, přičemž se předpokládá, že jeden z nich bude stěžejním zaměřením výzkumného úsilí doktoranda. Dva zbývající pak studentovi doktorského studia umožní být v obecné, integrující problematice geografických oborů pevněji zakotven. Absolvent je připraven k samostatné i týmové vědecko-výzkumné a pedagogické práci. Má široký rozhled v obecných otázkách geografie, jednak v oblasti teorií, jednak v problematice integrovaných témat geografických disciplín a příbuzných oborů (zejména vývoj krajiny a jejího využití) či v oblasti geografického vzdělávání, a to jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Znalost teorií a konceptů dovede aplikovat při řešení problémů základního i aplikovaného výzkumu (např. vývoj geografického myšlení, geografická syntéza, prognóza vývoje prostředí). Uplatňuje se ve sféře vědy, výzkumu i vzdělávání (koncepční, autorské a recenzní aktivity, tvorba oborových kurikul, vzdělávacích programů a materiálů, popularizace výsledků geografického poznání)."

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. - 25. 1. 2020 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/studium-na-prf/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 9. – 12. června 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 221 951 155
Fax: 221 951 166
Web: http://www.natur.cuni.cz
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 40 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 32 500 Kč, ostatní Bc. programy/obory 27 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/

Menza: http://kam.cuni.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit