VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika (B0112A300003)

Studijní program: Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika (B0112A300003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na přípravu odborníků předškolního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvent je kvalifikovaný a odborně vzdělaný speciálněpedagogický pracovník, který se uplatní i jako řídící pracovník na úrovni středního managementu. Na základě získaných odborných znalostí dokáže zajistit odpovídající podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Získá způsobilost samostatně vykonávat praktické činnosti speciálního pedagoga zaměřené na práci s dětmi předškolního věku, práci s rodinou, výchovně poradenskou činnost v rámci komplexní péče o děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a kompetence logopedického asistenta. Kvalifikačně je absolvent připravený k výkonu následujících profesí: " pedagoga v předškolním zařízení, ve speciálním předškolním zařízení, ve třídách pro děti se speciálními potřebami při předškolním zařízení, " logopedického asistenta ve školských a zdravotnických zařízeních určených k edukaci jedinců se zdravotním postižením, " speciálněpedagogického asistenta ve třídách zajišťujících integrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, " odborného pracovníka nadací a občanských sdružení působících v zájmu osob se zdravotním postižením, " pracovníka zařízení sociální péče poskytující péči dětem předškolního věku podle § 110 odst.4b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Absolvent může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu Předškolní pedagogika.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Změna 2020: on-line testování 14. 6., 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. Původně: Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. změna 14. 6. on-line testování, 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. On-line testy nanečisto 30. 5. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit