VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Applied Mathematics (1103V004)

Studijní program: Applied Mathematics (P1104)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium tohoto oboru prohlubuje a rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplin, používaných v různých oblastech aplikací matematiky (funkcionální analýza, parciální diferenciální rovnice, numerické a optimalizační metody, statistické metody tvorby modelů a jejich analýzy, statistické metody projektování experimentů, nástroje a metody fuzzy modelování). Podle volby tématu disertační práce je pak student veden individuálně k hlubšímu studiu její problematiky, k samostatnému zpracování tématu po stránce teoretické a k prověřování modelu či teoretického řešení problému v počítačové implementaci. Témata prací budou zaměřena zejména do následujících oblastí: · problémy analýzy a odhadů různých statistických parametrů a testů např. v medicíně, geodézii a jiných oborech, · využití nástrojů teorie fuzzy množin při zpracování dat a znalostí, aplikace fuzzy logiky, kombinace fuzzy a stochastických nástrojů modelování, fuzzy modely hodnocení a rozhodování např. v ekonomii, ekologii, medicíně a psychologii, · problematika mechaniky kontinua a tvarové optimalizace, řešení úloh proudění tekutin a nelineárních eliptických úloh - tvorba modelů, jejich vlastnosti a numerické řešení vznikajících soustav rovnic, · problémy aproximace a interpolace funkcí a dat, které vznikají při numerickém řešení předchozích problémů a v počítačové geometrii. Všechna uvedená témata jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu. Profil a uplatnění absolventa: Student si v průběhu studia osvojí znalosti a dovednosti, potřebné pro dostatečný rozhled v obecném matematickém základu i ve studované specializované problematice. Získá zkušenosti s využíváním informačních technologií pro vyhledávání informací o současném stavu studované problematiky i pro podporu samotného řešení zadaných problémů. Zdokonalí se jeho komunikační schopnosti v češtině i angličtině na odborném fóru a schopnosti prezentace výsledků v publikacích i ústních sděleních. Je schopen vést výuku v daném oboru. Má možnost získat zkušenosti ze zahraniční spolupráce a zkušenosti s podáváním a řešením grantových projektů. Absolvované studium a kvalitní zpracování tématu disertační práce zásadním způsobem zvýší schopnost studenta podílet se tvůrčím způsobem na řešení problémů po matematické stránce blízkých tématu jeho disertační práce, ale i jeho adaptibilitu pro řešení nových problémů v dané oblasti aplikované matematiky. To mu umožní najít uplatnění ve výzkumných a vývojových pracovištích ve státních institucích i firmách a v akademické sféře.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2019, 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Obory, kde lze požádat o prominutí přijímací zkoušky a informace k náplni přijímacího řízení na www.studujprf.upol.cz.

Pozn. k přijímačkám: Bc.: Přijímací zkoušky se odehrají v termínu 3.6.2019 - 14.6.2019. 2. kolo, navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. termín podání přihlášky: do 28.2.2019, 2. kolo 12. 7. 2019, doktorské studium a cizojazyčné programy: 30.4.2019

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Aplikovaná matematikaPřírodovědecká fakultaOstravská univerzitaPorovnat
Aplikovaná matematikaPřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat
Applied MathematicsPřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat
Aplikovaná matematikaFakulta chemicko-inženýrskáVysoká škola chemicko-technologická v PrazePorovnat
Aplikace přírodních vědFakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v BrněPorovnat
MathematicsFakulta aplikovaných vědZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
MatematikaFakulta aplikovaných vědZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit