VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Didaktika matematiky (7501V004)

Studijní program: Matematika (P1102)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné (Pedagogické)

Náplň programu/oboru:
"Je určen studentům, kteří chtějí získat vědeckovýzkumné kompetence v oblasti didaktiky matematiky. Studium zahrnuje soubor disciplín matematických, pedagogicko- psychologických a disciplíny z oblasti didaktiky matematiky. Garantujícím pracovištěm je Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP s pěti profesory a pěti docenty, na didaktiku matematiky jsou zaměřeni tři docenti a tři odborní asistenti, CSc. nebo Ph.D. Výzkumná, odborná, publikační a popularizační činnost oddělení didaktiky matematiky a elementární matematiky KAG PřF UP je dlouhodobě zaměřena na několik základních témat.V oblasti teorie tvorby a hodnocení učebnicí vznikají na katedře kromě publikací (např. k tématu klíčové kompetence v učebnicích matematiky) nové učebnice matematiky, členem katedry je i hlavní autor kompletní sady učebnic matematiky pro 1. -9. ročník, byly vyprodukovány též metodické příručky, sbírky úloh, učebnice pro střední školy a další studijní materiály. V oblasti teorie tvorby a hodnocení matematických úloh a péče o talentované žáky jsou na katedře zaznamenány nejen teoretické, ale i praktické výstupy, členové katedry jsou řešiteli dvou grantů MŠMT a dvou grantů nadace Open Society Fund v této oblasti, iniciátory vzniku, garanty, pořadateli i pravidelnými vystupujícími na podzimní škole a mezinárodním workshopu MAKOS, významnými činovníky v oblasti MO a Matematického klokana, a to jak na úrovni české republiky, tak i v zahraničí. V oblasti humanizace matematického vzdělávání a technologie vyučování matematice získala a obhájila katedra dva granty MŠMT. Členové katedry se zabývají též otázkami prostorové představivosti, matematizací reálné situace a matematickým modelováním, využitím statistických i jiných metod v didaktickém výzkumu a dalšími oblastmi z didaktiky matematiky. Patnáctiletou tradici má i pravidelný vědecký seminážř zaměřený na didaktiku matematiky. Na katedře pracuje redaktor pro matematiku a redaktor pro informatiku časopisu pro učitele Matematika - fyzika - informatika. Na velmi dobré úrovni je i publikační činnost učitelů garantující katedry, členové katedry jsou dlouholetými úspěšnými řešiteli výzkumných záměrů, grantů i zahraničních projektů (viz Osobní listy). Oddělení didaktiky matematiky a elementární matematiky spolupracuje v rámci projektů EU i mimo ně s několika zahraničními universitami, zejména ve Velké Británii, Rakousku, Polsku a na Slovensku (např. Sunderland, Vídeň, Graz, Toruň, Katovice, Nitra).Výuka většiny předmětů studijního oboru je zajištěna kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli, převážně profesory a docenty. Předkládaný studijní obor je koncipován na základě dlouholetých zkušeností pracoviště s pregraduální přípravou učitelů a logicky navazuje na magisterské studium učitelství matematiky pro základní a střední školy. Pracoviště dlouhodobě spolupracuje s JČMF i MŠMT, Pedagogickými centry a učiteli matematiky na školách, což umožní propojení teorie s pedagogickou praxí a zpětnou vazbu pro permanentní zajištění kvality studijního programu. Absolvent si osvojí důležité aspekty moderní didaktiky matematiky . Osvojí si kompetence plánovat samostatnou výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. V rámci toho si rozšíří dovednosti ve vyhledávání zdrojů vědeckých informací v časopisech a databázích fyzikálních a pedagogicko-psychologických. Prohloubí své dovednosti ve zpracování literárních rešerší, naučí se kriticky hodnotit výsledky vlastní i závěry druhých autorů. Důležitým prvkem této vědecké přípravy je zvládnutí schopnosti odborně komunikovat v cizím (zejména v anglickém) jazyce a prezentovat výsledky své práce na odborných seminářích a vědeckých konferencích. Absolvent doktorského studia bude interdisciplinárně zaměřený specialista, který se bude orientovat v didaktice matematiky, moderní matematice, teorii vzdělávání, školské vzdělávací politice, psychologii, filosofických aspektech přírodních věd a vzdělávání. Studium a vědecká příprava jsou směrovány k dosažení maximální adaptability pro řešení koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolvent bude schopen řešit odborné problémy ve teorii i praxi vzdělávání v matematice, být pro-aktivní v implementaci vzdělávacích trendů, prognózovat další vývoj v matematickém vzdělávání, vytvářet modely matematického vzdělávání, koncepčně pracovat v oblasti kutikulární tvorby a podílet se na rozvoji teorie vyučování matematice jako vědecké disciplině. Absolventi naleznou uplatnění na katedrách didaktiky matematiky vysokých škol, na vědeckých pracovištích doma i v zahraničí, na odpovědných místech v pedagogických institucích a vyšších odborných školách. "

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2019, 18.1.2020

Den otevřených dveří, poznámka: 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Obsah přijímaček:
Obory, kde lze požádat o prominutí přijímací zkoušky a informace k náplni přijímacího řízení na www.studujprf.upol.cz.

Pozn. k přijímačkám: Bc.: Přijímací zkoušky se odehrají v termínu 3.6.2019 - 14.6.2019. 2. kolo, navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. termín podání přihlášky: do 28.2.2019, 2. kolo 12. 7. 2019, doktorské studium a cizojazyčné programy: 30.4.2019

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
PedagogikaPedagogická fakultaUniverzita KarlovaPorovnat
EducationPedagogická fakultaUniverzita KarlovaPorovnat
MatematikaPřírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Fax: 585 225 737, 585 634 002
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit