VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Požární ochrana a bezpečnost (3908V009)

Studijní program: Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (P3908)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium vědního oboru Poţární ochrana a bezpečnost je nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro poţární ochranu a bezpečnost. Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika poţární ochrany a bezpečnosti v průmyslu, Bezpečnostní inţenýrství, Bezpečnostní plánování a na další obory zahrnující prvky bezpečnosti. Je určeno pro zvlášť nadané jedince orientované na vývoj a výzkum, včetně aplikovaného výzkumu. Studium vychází z multidisciplinarity vědního oboru a z jeho komplexnosti a proto má zároveň rozšiřující i prohlubující charakter, který umoţní nejen detailně zvládnout vědecké principy, metody a nástroje konkrétní specializace doktoranda, ale umoţní i porozumět souvislostem v širokém kontextu vědní disciplíny a vztahům k ostatním přírodním, technickým a společenským vědám. Studijní obor připravuje odborníky, kteří jsou v oblasti průmyslové bezpečnosti, poţární ochrany a krizového řízení schopni na vysoké úrovni identifikovat a zhodnotit zdroje nebezpečí poţárů, výbuchů, průmyslových nehod a přírodních katastrof, kvalitativně a kvantitativně analyzovat míru rizik, nalézat, aplikovat a zhodnotit prostředky prevence a ochrany, navrhnout a realizovat prostředky eliminace následků mimořádných událostí, zvládat teorii krizového řízení, havarijní plánování a řízení rizik. Kromě oblasti ohroţení akutním účinkem budou absolventi zvládat i problematiku rizik s chronickými účinky, například v oblasti pracovního prostředí, a rizika vyvolaná úmyslnými činy. Získané schopnosti umoţní absolventům se podílet na řešení nejzávaţnějších teoretických a praktických problémů v oblasti poţární ochrany, bezpečnosti průmyslu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně obyvatel. Vyuţívané techniky zahrnují jak experimentální práce laboratorního typu, tak studium reálných systémů a prostředky teoretických studií.Absolvent nalezne uplatnění zejména ve výzkumu a vývoji, ve vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní sluţby v oblasti poţární ochrany a průmyslové bezpečnosti a krizového řízení, na řídících místech ve státní správě, ve zkušebnách a vývojových laboratořích a v managementu podniků a organizací.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. a 25. 1. 2020 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 1. kolo 9. 6. 2020, případné 2. kolo 13. 8. 2020, případné 3. kolo 3. 9. 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 1. kolo do 31. 3. 2020, případné 2. kolo 10. 7. 2020, případné 3. kolo 20. 8. 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Fire Protection and Industrial SafetyFakulta bezpečnostního inženýrstvíVysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaPorovnat
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostFakulta bezpečnostního inženýrstvíVysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 597 322 810
Fax: 597 322 980
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit