VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360021)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360021)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinovaná

Délka studia: 3

Zaměření: Lékařské

Náplň programu/oboru:
"Studijní obory tohoto programu umožní získat způsobilost k plnění ošetřovatelských činností v lůžkových i nelůžkových zdravotnických zařízeních, v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné zdravotní péči a dále umožní připravovanou registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu regulovaných povolání ve státech EU (tzv. regulované nelékařské profese s koordinovanou odbornou přípravou na úrovni EU, mezinárodní označení - 1. úrovně)Studium připravuje teoreticky a hlavně prakticky odborné pracovníky pro zdravotnické instituce v České republice (dále jen ČR) i ve státech Evropské unie (dále jen EU). Odborná příprava je složena z ošetřovatelských, medicínských a společensko behaviorálních předmětů. Hlavní důraz je kladen na předměty ošetřovatelství a ošetřovatelské péče ve všech oblastech péče o klienta/nemocného. Obor dále poskytuje znalosti z anatomie a fyziologie, patologie, biochemie, mikrobiologie, hygieny, výživy a veřejného zdraví. Soubor předmětů je doplněn znalostmi z farmakologie, vyšetřovacích metod, fyzikálního vyšetření a fyzioterapie a dále znalostmi práva a legislativy, ekonomiky a managementu. Důraz je kladen na komunikativní dovednosti, psychologii, etiku, sociologii, na cizojazyčnou přípravu a komunikaci s informačními médii. Nejvíce je však studium orientováno na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.Studijní praxe umožňuje posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních ošetřovatelských činnostech ve zdravotnických zařízeních a počtem hodin splňuje doporučená kriteria WHO pro vzdělání sester. Studijní praxe je rozvržena do tří studijních ročníků. Ve druhém ročníku je formulováno téma budoucí bakalářské práce a v rámci odborné praxe mají studenti možnost získat dostatek podkladů pro její vypracování.Studijní program zahrnuje cíle týkající se vzdělání v přímém vztahu ke klientovi a rodině/komunitě orientované ke strategii ”Zdraví pro všechny v 21. století”, cíle týkající se vývoje profese v přímém vztahu k Evropské strategii Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) pro vzdělávání sester a porodních asistentek v interdisciplinárním a multiprofesním pojetí, jejich účasti v rozhodovacích procesech a přejímání odpovědnosti spojených s vedením ošetřovatelského týmu.Dále zahrnuje cíle týkající se vzdělání ve vztahu k jednotlivým úrovním systému zdravotní péče v České republice s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na rovný přístup k poskytovatelům zdravotní péče.Zaměření studia je praktické a umožňuje získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka s oprávněním k výkonu zdravotnického povolání včetně získání požadované kvalifikace a návazností celoživotního profesního vzdělávání. "

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.1.2030


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. února a 7. dubna 2020

Obsah přijímaček:
Změna - zrušení přijímací zkoušky. Talentová zkouška pro program ZZ zůstává, musí být složena v průběhu zimního semestru 1. ročníku studia. Původně: Test biologie člověka, psychologie. Podrobnosti http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Změna - zrušení přijímací zkoušky. Talentová zkouška pro program ZZ zůstává, musí být složena v průběhu zimního semestru 1. ročníku studia.

Ukázka přijímacích testů: http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Termín přihlášek: 31.8.2020

Pozn. k přihláškám: 1. kolo 30. 4., 2. kolo 28. 8. 2020

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Všeobecné ošetřovatelstvíVysoká škola zdravotnická, o. p. s.Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Telefon: 210 082 418
Fax: 257 316 787
Web: http://www.vszdrav.cz/
E-mail: skorpikova@vszdrav.cz


ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence 34.000 Kč za akademický rok, Zdravotnické záchranářství 58.000 Kč za akademický rok


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit