VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Logopedie (M0915A190001)

Studijní program: Logopedie (M0915A190001)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je vysokoškolská příprava specializovaných odborníků ve studijním programu Logopedie v rámci neučitelského jednostupňového nestrukturovaného magisterského studia založeného na nosném společenskovědním základu zaměřeném na pedagogicko-psychologické (s posílením výstupní kompetence psychologické), speciálněpedagogické, lingvistické a speciální terapeutické disciplíny. Součástí je získání specifické profesní kompetence v logopedii pro práci s osobami s narušenou komunikační schopností všech věkových kategorií a osob se sluchovým postižením (surdopedie), která poskytne absolventům potřebný teoretický i praktický základ, který bude množné transformovat do oblasti komplexní diagnostiky i intervence osob s narušenou komunikační schopností, jejími specifiky či odchylkami, a včetně osob s tzv. symptomatickými (sekundárními) poruchami řeči a osob s poruchami orofaciální oblasti a poruchami polykání zasahujícími do procesů fyziologie a patologie komunikace, jazyka a řeči, a to jak v oblasti verbální (mluvené, psané, znakované), tak neverbální komunikace. Absolvent bude připraven pro výkon profese speciálního pedagoga - logopeda se zaměřením na komplexní intervenci a komplexní individuálně koncipovaný poradenský management, edukaci, reedukaci a rehabilitaci poruch a odchylek komunikace a orofaciálního systému u osob s narušenou komunikační schopností a u osob se sluchovým postižením a jinými typy primárního zdravotního postižení nebo znevýhodnění (včetně jejich kombinací a syndromických vad), včetně osob z kulturně-jazykově odlišného prostředí, a to napříč všemi věkovými skupinami. Bude ovládat diagnostiku a diferenciální diagnostiku, terapii a tvorbu individuálních intervenčních plánů ve své oblasti, včetně logopedické intervence v rámci poruch polykání ve vztahu k fyziologii a patologii neřečových a řečových primárních i sekundárních funkcí orofaciálního systému, poruch sluchu, fonace, rezonance a artikulace řeči a jazyka.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Změna 2020: on-line testování 14. 6., 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. Původně: Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. změna 14. 6. on-line testování, 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. On-line testy nanečisto 30. 5. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
LogopediePedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit