VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (N0531A130012)

Studijní program: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (N0531A130012)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Nový a moder­ní nava­zu­jí­cí magis­ter­ský obor, kte­rý byl zakre­di­to­ván napříč dvě­ma fakul­ta­mi, a to Pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou a Fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí. Obě fakul­ty při­pra­vu­jí absol­ven­ty v něko­li­ka obo­rech, zamě­ře­ných na che­mii a ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí na úrov­ni baka­lář­ské­ho a v pří­pa­dě FŽP i dok­tor­ské­ho stu­dia. Obor je vhod­ný pří­mo pro absol­ven­ty stu­dij­ních obo­rů “Eko­lo­gie a ochra­na pro­stře­dí” (FŽP) a “Toxi­ko­lo­gie a ana­lý­za škod­li­vin” (PřF).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.1.2029


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 27.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 27. ledna 2021

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. AG 31. 5. 2020, nově akreditovaný program OŽP a 2. kolo AG 21. 8. 2020. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Analytická chemie životního prostředí a toxikologieFakulta životního prostředíUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemPorovnat
Analytická chemie životního prostředí a toxikologiePřírodovědecká fakultaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Fax: 475 284 158
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: dana.matkovicova@ujep.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit