VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (6731T019)

Studijní program: Social Policy and Social Work (N6731)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Student získá teoretické základy z oblasti metodologie, řízení a supervize, seznámí se s vlivy faktorů vnějšího a vnitřního prostředí na chování a řízení organizace a naučí se provádět její analýzu. Pozná, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Naučí se plánovat a získávat podporu pro organizační změnu ve vybrané sociální nebo zdravotnické organizaci. Seznámí se se specifickými problémy zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin a jejich postavením v roli uživatelů služeb, s právy uživatelů a etikou práce v sociální a zdravotnické sféře. Osvojí si některé metody realizace/řízení změny s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby. Student bude pod vedením a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci průběžně vyhodnocovat implementaci procesu změny ve vztahu ke stanoveným cílům a provede závěrečnou evaluaci. Očekává se, že takto připravení odborníci budou přínosem pro rozvoj nových trendů v řízení zdravotního a sociálního sektoru. Mezi vyučujícími jsou odborníci, kteří pocházejí z praxe, nové metody si osvojili převážně díky zahraničním kontaktům a zkušenostem a vlastní praxi získali při zavádění nových metod v ČR a tvorbě reforem, na nichž se přímo angažovali. Výuka probíhá převážně formou blokových kurzů spolu s kombinovaným studiem. Hlavní rozdíl v obou formách je v zapisování volitelných předmětů a v praxi. Obor využívá obecných poznatků a postupů vytvořených v oblasti managementu, sociologie medicíny a sociální práce a za pomoci odborníků v příslušných oborech je aplikuje na oblast zdravotních a sociálních služeb. Absolvent je specialista v oblasti pomáhajících profesí, který se na základě širšího vědního základu z oblasti humanitních věd a managementu orientuje v evropských systémech zdravotní a sociální péče a sociální politiky a rozumí jejich vývoji, chápe souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků a je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci. Orientuje se ve specifických potřebách zdravotně a sociálně znevýhodněných klientských skupin, v jejich právech a v etice zdravotnických a sociálních profesí. Má přehled o problematice řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, chápe úlohu supervizní práce v řízení a možnosti využití supervize pro zlepšení kvality. Je senzitizován pro mezioborovou spolupráci v týmech a pro spolupráci řídících pracovníků s externími supervizory. Dovede navrhnout, podporovat a hodnotit organizační změnu s využitím adekvátních výzkumných metod a sledovat její efekt. Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky vzdělaný manažer státních i nestátních sociálních a zdravotnických zařízení a pracovišť, pracovník státní a veřejné správy ve zdravotnické a sociální oblasti. Absolventi mohou vykonávat ve zdravotnictví činnosti, související s poskytováním zdravotní péče dle vyhl. č. 77/1981 Sb.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 15. ledna 2020 https://fhs.cuni.cz/FHS-2147.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 9. 5. 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Telefon: 251 080 211
Fax: 251 080 363
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 18 500 Kč

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit