VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Ekonomika a management ()

Studijní program: Ekonomika a management (N6208)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Odborné znalosti absolventa studijního programu Absolvent bude schopen •podrobně charakterizovat klíčové ekonomické kategorie a principy z pohledů mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy, •charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické metody a ekonometrické modely, tak i pokročilé metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat, •vysvětlit všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a udržitelnost, •podrobně charakterizovat klíčové výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu, porovnat standardní a vybrané alternativní teorie, modely a metody řízení (včetně aspektů leadershipu a podnikatelského přístupu) •vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách, •identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení, •vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů. Odborné dovednosti absolventa studijního programu Absolvent bude schopen •samostatně vyhledávat, třídit, analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a rozhodovacích procesech organizace, •tvůrčím způsobem řešit praktický či teoretický ekonomicko-manažerský problém v interdisciplinárních souvislostech, •samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení, •porovnávat a ve vzájemných vazbách hodnotit strategie organizačních jednotek a jejich reflexi v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, personalistiky, logistiky, organizační architektury a vlastní výrobní činnosti, sestavit, implementovat a vyhodnotit strategické marketingové, finanční, personální a logistické plány podniku, •využívat vhodné IT podpory k elektronické podpoře ekonomicko-manažerských činností podniku/instituce. • Obecné způsobilosti absolventa studijního programu Absolvent bude schopen •samostatně a odpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím se prostředí ekonomicko-manažerských procesů organizací s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování, •řídit a koordinovat tým a využívat teoretické poznatky oboru k získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, vymezit zadání pro odborné činnosti a nést konečnou zodpovědnost za výsledky týmové práce, •efektivně komunikovat s okolím a aktivně prezentovat vlastní odborné názory, •používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce a působit tak v odborných ekonomicko-manažerských pozicích v mezinárodním prostředí, •rozvíjet své znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, samostatným studiem odborné literatury i internetové podpory a v rámci dalšího vzdělávání. Odborné a manažerské kompetence absolventa budou dále prohlubovány stážemi, řízenými praxemi a zapojením odborníků z praxe do výukového procesu. Profil absolventa specializace Ekonomika a management malých a středních podniků Absolvent specializace Ekonomika a management malých a středních podniků bude disponovat specifickými znalostmi a dovednostmi z oblastí malého a střední podnikání, klastrů, managementu inovačního procesu, managementu výroby, marketingové komunikace a účetnictví, včetně manažerského.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. února 2019 http://mvso.cz/event/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky (přijímací řízení 1. kolo 28. 2., 2. kolo 28. 6., 3. kolo 20. 9. 2019). Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. 20. 9. 2019. Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Telefon: 587 332 311
Fax: 587 332 311
Web: http://www.mvso.cz/
E-mail: mvso@mvso.cz


ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 500 Kč, Mgr: 20 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. Ekonomika a management 35 000 Kč/akademický rok, Sys. inženýrství a informatika 40 000 Kč/akademický rok, nMgr. 40 000 Kč/akademický rok, podrobnosti http://mvso.cz/studium/skolne-a-stipendia/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit