VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Zkrácené VŠ studium pro absolventy VOŠ

článek zkrácené studium na VOŠ 2014 150

Vyšší odborné školy v mnoha případech nenabízí "jen" titul DiS. U mnoha z nich můžete pokračovat ve zkráceném studiu na vysoké škole nebo dokonce získat titul DiS. a Bc. najednou - obvykle vás to stojí jen rok navíc. V článku najdete školy, které tyto možnosti přímo nabízí, vysoké školy vám ale mohou na vyžádání uznat předměty i z ostatních vyšších odborných škol. Otázkou zůstává, jak se bude zkrácené studium vyvíjet po vydání standardů Akreditační komise - čtěte dále v článku.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 3.9.2009 0:45 - Komentovat.

Není zatím zřejmé, jak se vysoké školy vyrovnají se standardy Akreditační komise - podle nich nelze uznat povinné a povinně volitelné teoretické předměty, které vstupují do státní závěrečné zkoušky, pouze předměty všeobecného základu, jazyky, odbornou praxi, aplikační praktické předměty a volitelné předměty (podrobnosti zde).

 

Praha

Vyšší odborná škola publicistiky www.vosp.cz

Opatovická 160/18, Praha 1

Škola svým absolventům nabízí zkrácené (jednoleté) bakalářské studium na partnerských vysokých školách:

www.mup.cz, www.cevroinstitut.cz, www.ujak.cz (zdroj: http://www.vosp.cz/index.php/o-studiu/navazujici-studium)

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz

Salmovská 8, Praha 2

Studenti Jaboku mají možnost přihlásit se během studia na bakalářský obor Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze http://web.etf.cuni.cz/. Mohou pak studovat paralelně na obou školách, asi 80% předmětů absolvovaných na Jaboku je studentům bakalářského programu uznáno. Studium může být uzavřeno dvojím zakončením s titulem „DiS. - diplomovaný specialista“ a „Bc. - bakalář“.

(zdroj: http://www.jabok.cz/cs/studium/info-pro-uchazece/studium-jaboku)

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. www.pbvos.cz 

Nad Rokoskou 111/7, Praha 8

Spolupráce s VŠLG www.vslg.cz. Absolventi VOŠ mají možnost studovat bakalářský studijní obor za výhodných podmínek (doba studia 3 semestry) (zdroj: http://www.pbvos.cz/?page_id=10).

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola www.eapraha.cz 

Hrusická 2537/7, Praha 4

Evangelická akademie úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK http://web.etf.cuni.cz/ a VOŠ Jabok. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul „bakalář“ (Bc.).
Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních i veřejných organizacích.
Evangelická akademie spolupracuje s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích www.tf.jcu.cz. Absolventi skládají pouze ústní část přijímacích zkoušek na Bc. studium Sociální a charitativní práce a v průběhu studia jsou jim uznávány zkoušky vykonané na EA.
Studentům, kteří jsou přijati na Fakultu humanitních studií UK Praha http://fhs.cuni.cz/, jsou fakultou uznány některé zkoušky složené na EA. Studenti FHS UK mohou studovat vybrané předměty na Evangelické akademii (zdroj: http://www.eapraha.cz/joomla/index.php/2013-02-05-15-27-30)

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální www.etspraha.cz

Stoliňská 2417/41a, Praha 9

Více možností včetně studia na zahraničních univerzitách, podrobnosti na http://etspraha.cz/cs/partnership/group/partnerske-skoly.

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 www.podskalska.cz

Podskalská 10, Praha 2

Spolupráce s MUP www.mup.cz a BIVŠ www.bivs.cz, CEVRO www.cevroinstitut.cz, UJAK www.ujak.cz, možnost zkrácení studia až na 1 rok (zdroj: http://www.podskalska.cz/partnervos.asp)

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, s.r.o. http://vos.palestra.cz

Slovačíkova 400/1, Praha 9

Absolventi ATVS Palestra - VOŠ mohou nastoupit do 5. semestru bakalářského studia (do 3. ročníku). Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení.(zdroj: http://vstvs.palestra.cz/node/18).

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. www.ceduk.cz

DDM Karlínské spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8

Roční návazné bakalářské studium na partnerských VŠ (2 tituly za 4 roky, DiS a Bc.)(zdroj: http://www.ceduk.cz/informace-o-skole)

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. http://www.tynskaskola.cz/

Melantrichova 971/19, Praha 1

Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola zajišťuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze http://pedf.cuni.cz/ studium dvou bakalářských oborů, Sbormistrovství chrámové hudby (od roku 1992) a Historické hudební praxe (od roku 2008) (zdroj: http://www.tynskaskola.cz/skola/studijni-obory/).

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. www.skolamichael.cz

Machkova 1646/1, Praha 4 - Chodov

Po vykonání absolutoria je možno studovat na soukromých vysokých školách a po absolvování dvou semestrů denního studia získat titul bakalář (zdroj: http://www.skolamichael.cz/cz/vyssi_odborna_skola/zajemci_o_studium)

Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií http://www.husiti.cz/voshits

Roháčova 1305/66 (Budova Husitské teologické koleje), Praha 3 - Žižkov

Prostřednictvím detašovaného pracoviště VSZaSP DPP a ve spolupráci s Fakultou misijnej práce a tropického zdravotníctva je v České republice realizován akreditovaný studijní program Misijní a charitativní práce s udělovaným titulem Bc., Mgr. (zdroj: http://www.hitspraha.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=117)

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 www.sks.cz

Pacovská 350, Praha 4

Od roku 2001 mohou studenti vyšší školy získat bakalářský titul Bachelor of Business Studies, který je realizován s Institut of Technology Sligo (Irsko). Od září 2002 nabízí ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze bakalářský studijní program Aplikovaná informatika, obor Podnikové informační systémy. Od září 2003 nabízí ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví (zdroj: www.sks.cz/oskole/cojevosis.html)

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 www.pedevropska.cz

Evropská 33/330, Praha 6

Spolupráce s několika vysokými školami (informace a zdroj: http://www.pedevropska.cz/vos/?id_article=88)

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 www.textilniskola.cz

U Půjčovny 1274/9, Praha 1

Škola spolupracuje s Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze www.vscht.cz při realizaci studia bakalářského programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl, obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů (zdroj: http://textilniskola.cz/vscht/?tx=72)

 

Středočeský kraj

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace www.zas-me.cz 

Na Polabí 411, Mělník

2 společně akreditované bakalářské studijní obory s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity http://www.af.czu.cz/cs/ (zdroj: http://www.zas-me.cz/moznosti-studia-bakalarske-studium)

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. www.voskladno.cz

Cyrila Boudy 1444, Kladno

Na všechny studijní obory umožňuje škola návaznost bakalářského studia na těchto vysokých školách: Metropolitní univerzita Praha www.mup.cz, Vysoká škola regionálního rozvoje www.vsrr.cz, Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz (zdroj: http://www.voskladno.cz/?page_id=116)

Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická www.svatojanskakolej.cz

Svatý Jan pod Skalou 1, Beroun

Absolventi Svatojánské koleje mají možnost navázat na studium v bakalářském studijním programu "Pedagogika volného času" na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích www.tf.jcu.cz. Díky smlouvě mezi Svatojánskou kolejí a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity mohou studenti během studia na Svatojánské koleji nasbírat až 116 kreditů odpovídajících ECTS, a tyto kredity si přenést do studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Šikovní studenti tak mohu dosáhnout na bakalářský titul již rok po absolutoriu na Svatojánské koleji (zdroj: http://www.svatojanskakolej.cz/pro-uchazece/).

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 www.oamb.cz 

T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav

Škola nemá uzavřenou žádnou smlouvu, která by zaručovala našim studentům pokračování ve studiu na VŠ, nicméně zejména soukromé vysoké školy umožňují našim absolventům ve zkrácené době (jeden popř. dva roky) absolvovat bakalářský studijní program (zdroj a příklady škol: http://www.oamb.cz/index.php?page=vose&lang=czech)

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 www.sbrez.cz

Rožmitálská 340, Březnice

Spolupráce s FŽP ČZU www.fzp.czu.cz - výuka bakalářského oboru přímo na škole - a IVP ČZU www.ivp.czu.cz - celoživotní vzdělávání (zdroj: http://www.sbrez.cz/?page=vysoke_skoly&lang=cz).  

Vyšší odborná škola misijní a teologická http://vosmt.cz/

V Zídkách 402, Kolín

Možnost studia bakalářského oboru přímo na škole (zdroj: http://globaluniversity.cz/)

 

Jihomoravský kraj

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní http://eabrno.cz

Opletalova 6, Brno

Absolventům Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK www.etf.cuni.cz během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul "bakalář" (Bc.).

Absolventi mohou pokračovat v bakalářských programech sociální péče také na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích www.tf.jcu.cz, přičemž jim jsou uznány mnohé zkoušky a zápočty (zdroj: http://eabrno.cz/?id=37).

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno www.oakobrno.cz

Kotlářská 9, Brno

VOŠ spolupracuje s následujícími vysokými školami na možnosti prostupnosti absolventů do bakalářských oborů vzdělávání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – obor Sociální práce www.jcu.cz

Vysoká škola Karla Engliše – obor Knihovnické a informační služby, obor Sociální práce www.vske.cz (zdroj: http://www.oakobrno.cz/spoluprace-s-vs)

Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. www.vos-sting.cz

Uzbecká 2, Brno

Možnost pokračovat v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru na Akademii STING www.sting.cz/, soukromé vysoké škole (zdroj: http://www.vos-sting.cz/aktuality.htm).

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno www.ssudbrno.cz

Husova 10, Brno

V současné době se projednává prostupnost vyššího odborného vzdělávání do vysokoškolského. Pro úspěšné absolventy VOŠR by to znamenalo získat během jednoho roku navazujícího studia na vysoké škole bakalářský titul - Bc. (zdroj: http://www.ssudbrno.cz/projekt/)

 

Jihočeský kraj

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 www.spsautocb.cz

Skuherského 3, České Budějovice

Možnost kombinovaného bakalářského studia ve spolupráci s Fakultou strojní ZČU http://fst.zcu.cz/, spolupráce se Zemědělskou fakultou JČU www.zf.jcu.cz/ (zdroje: http://www.spsautocb.cz/media/texty/stud_poboc_FST.pdf, http://www.spsautocb.cz/index.php/prostupnost-studia)

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A www.ssvos.cz

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice

Spolupráce s EF JČU (zdroj: http://www.ssvos.cz/index.php?s=bakalar)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 www.sps-pi.cz 

Karla Čapka 402, Písek

Bankovní institut vysoká škola, a.s., konzultační středisko Písek www.bivs.cz, ve spolupráci s VOŠ Písek nabízí zkrácené bakalářské studium (doba trvání 1,5 roku) kombinované formy oboru Informační technologie (zdroj: http://www.sps-pi.cz/studium-na-vos/bankovni-institut/).

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 www.vos.volyne.cz

Resslova 440, Volyně

Možnost souběžného studia na detašovaném pracovišti Dřevařské fakulty TU Zvolen www.tuzvo.sk (zdroj: http://sps.triodon.com/bakalarske-studium/)

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 www.lespi.cz 

Lesnická 55, Písek

Možnost bakalářského studia přímo na škole - konzultační středisko FLD ČZU http://fld.czu.cz/ (zdroj: http://www.lespi.cz/pro-uchazece/nabidka-studia-bakalarske-studium)

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 www.copsu.cz

Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Škola nabízí ve smluvní spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou strojní www.fs.cvut.cz a Fakultou elektrotechnickou www.fel.cvut.cz a ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU www.pef.czu.cz v Praze možnost řádného vysokoškolského studia zajišťovaného jednotlivými fakultami a probíhajícího ve speciálně vybavených prostorách školy (zdroj: http://www.copsu.cz/cs/nabidka-oboru/vysokoskolske-vzdelavani.html).

 

Moravskoslezský kraj 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,Opava, příspěvková organizace www.sshsopava.cz/

Tyršova 34, Opava

Výuka bakalářského studijního oboru Hotelnictví po akreditaci získané v březnu 2003 je zahájena od akademického roku 2003/04, pro který byli přijati studenti do 1. ročníku. Studium garantuje Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) www.opf.slu.cz/ a je realizováno ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou (zdroj: http://www.sshsopava.cz/skola/bc/uvodni-informace.aspx)

AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. www.ahol.cz

Petruškova 4, Ostrava-Zábřeh

U oboru Cestovní ruch: Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském vysokoškolském studiu na těchto vysokých školách:

Vysoká škola hotelová, s. r. o. Praha www.vsh.cz, Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava www.vsp.cz College & Tourism, Nikosia, Kypr, Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. Brno www.hotskolabrno.cz (zdroj: http://www.ahol.cz/home/vos/vzdelavaci-programy/cestovni-ruch/).

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. www.vos-goodwill.cz/

Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. www.vske.cz nabízí ve spolupráci s GOODWILL - vyšší odbornou školou, s. r. o. bakalářské studium pro absolventy vyšších odborných škol. Délka studia 2 semestry (zdroj: http://www.vos-goodwill.cz/www/cz/pro-absolventy-vyssich-odbornych-skol/)

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. www.svosp.cz

Michálkovická  1810, Ostrava-Slezská Ostrava

Společný projekt Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s. r. o. a Vysoké školy podnikání, a. s. www.vsp.cz Studium 3+1 – Student studuje tři roky vyšší odbornou školu (DiS.), po úspěšném absolvování navazuje v jednoletém studiu na vysoké škole – VŠP (Bc.) (zdroj: http://svosp.cz/page/studium/dva-tituly.php)

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. www.obaka-havirov.cz

Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí

Možnost zkráceného studia na Vysoké škole hotelové v Praze (2 semestry u prezenčního, 3 semestry u kombinovaného studia) (zdroj: http://www.obaka-havirov.cz/vos/BC-2320_program.php)

 

Kraj Vysočina 

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. www.svoss.cz

Matky Boží 15, Jihlava

1. Smlouva SVOSŠ s Jihočeskou univerzitou – Teologickou fakultou www.tf.jcu.cz. Smlouva stanovuje odlišné podmínky pro přijetí na obor sociální a charitativní práce absolventů SVOŠS, na základě kterých může děkan TF JU uznat studentovi předměty, absolvované v předchozím studiu, čímž se bakalářské denní nebo dálkové studium zkrátí na 1 - 2 roky. Rovněž přijímací řízení je odlišné. Jde pouze o ústní pohovor.

2. Univerzita Jana Amose Komenského v Praze s.r.o. www.ujak.cz, nabízí pro absolventy VOŠ sociální práce a sociální pedagogiky příbuzný obor Andragogika (vzdělávání dospělých) jednoletým studiem a ziskem titulu bakalář. VOŠ sociální nemá přímo smlouvu o přijetí našich absolventů, neboť přijetí i absolvování na zkrácený jednoletý obor je téměř 100%. I když je toto studium placené, zkrácení studia a možnost kombinovaného studia i při zaměstnání, je výhodnější, než opakované tříleté studium na veřejných VŠ.  

(zdroj: http://www.svoss.cz/spoluprace.php)

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou www.akademie-svetla.cz

Ve spolupráci s VŠCHT Praha www.vscht.cz škola zajišťuje praktickou část výuky bakalářského vzdělávacího programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl (zdroj: http://site.akademie-svetla.cz/cs/article/show/292).

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 www.spszr.cz

Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Na škole probíhá výuka bakalářského oboru ve spolupráci s FSI VUT v Brně www.fme.vutbr.cz (zdroj: http://www.spszr.cz/obory_vs_technologie.html)

 

Ústecký kraj

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1 www.skolaekonom.cz

Palackého 730/1, Litoměřice

Absolventům v navazujícím studiu na Bankovním institutu v Praze www.bivs.cz jsou uznány všechny zkoušky z vyšší odborné školy a bakalářské studium se zkracuje ze tří na jeden rok. Škola nabízí také dálkové studium bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj PEF ČZU www.pef.czu.cz  (zdroje: http://www.skolaekonom.cz/index.php?typ=EWA&showid=103, http://www.skolaekonom.cz/index.php?typ=EWA&showid=104)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace www.spscv.cz

Školní 50/1060, Chomutov

Spolupráce s FVTM a PF UJEP (http://fvtm.ujep.cz/, http://sci.ujep.cz/), možnost současného studia bakalářského oboru a některého z oborů VOŠ přímo v konzultačním středisku na VOŠ - více informací na http://new.spscv.cz/vs-zakladni-informace/

Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. www.skola-perspektiva.cz 

Mírová 218, Dubí III - Pozorka

Ve spolupráci s partnerskými vysokými školami mají studenti možnost doplnit si ve zkrácené formě studia bakalářské vzdělání (zdroj: http://www.skola-perspektiva.cz/index.php?view=4354&stitle=VOS).

 

Zlínský kraj

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž www.vospaspsm.cz

Štěchovice 4176, Kroměříž

Společná akreditace bakalářského oboru Chemie a technologie potravin, specializace Technologie mléka a mléčných výrobků s FT UTB www.utb.cz/ft (zdroj: http://www.vospaspsm.cz/index.php?vnor_mod[0]=377&vnor_mod[1]=390&id=pages&fce=&i=390&menu=1)

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí www.oavm.cz

Masarykova 101, Valašské Meziříčí 

Možnost studia bakalářského programu přímo na škole - spolupráce s EKF VŠB-TUO www.ekf.vsb.cz (zdroj: http://www.oavm.cz/bakalarske-studium/)

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín www.oazlin.cz

náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín

Možnost studia bakalářských oborů přímo na škole - spolupráce s FAME UTB http://www.utb.cz/fame (zdroj: http://www.vosezlin.cz/bc/info.php)

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště www.oauh.cz

Nádražní 22, Uherské Hradiště

Škola připravuje obnovení spolupráce o zajištění bakalářského studia v Uherském Hradišti v podobě detašovaného pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (2014/15) (zdroj: http://www.oauh.cz/vysoka-skola/o-studiu/spoluprace-s-vsb-tu-ostrava). 

 

Královehradecký kraj

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 www.sosnb.cz

Jana Maláta 1869, Nový Bydžov 

Smlouva s MUP www.mup.cz o uznávání předmětů a přijetí do 2. ročníku (zdroj: http://www.sosnb.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=262:smlouva-s-metropolitn%C3%AD-univerzitou-praha&Itemid=60)

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola www.clatrutnov.cz 

Spolupráce s FLD ČZU http://www.fld.czu.cz bakalářský obor přímo na škole (zdroj: http://www.clatrutnov.cz/index.php/bakalarske-studium)

 

Olomoucký kraj

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc www.caritas-vos.cz

Nám. Republiky 3, Olomouc

Škola nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého http://cmtf.upol.cz/ (zdroj: http://www.caritas-vos.cz/cz/pro-uchazece/bakalarske-studium).

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas www.dorkas.cz

Blažejské nám. 9, Olomouc

Absolventi školy mají možnost na základě dohody s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích www.tf.jcu.cz a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze www.etf.cuni.cz získat ve zkráceném vysokoškolském studiu titul "bakalář" (Bc.) (zdroj: http://www.dorkas.cz/index.php/cz/studium/moznosti-navazneho-bakalarskeho-studia)

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. www.vosunicov.cz/

Stromořadí 420, Uničov

Možnost za 4 roky získat 2 tituly na některé z příbuzných VŠ (zdroj: http://www.vosunicov.cz/ v sekci Proč studovat u nás)

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. www.sszprerov.cz

Palackého 1380, Přerov

Škola úzce spolupracuje s Vysokou školou logistiky www.vslg.cz a nabízí možnost pokračovat ve studiu na VŠLG za zvýhodněných podmínek (zdroj: http://vosz.sszprerov.cz/page/67846.proc-studovat-u-nas/)

 

Pardubický kraj  

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim www.szes.chrudim.cz

Se zástupcem ČU České Budějovice www.jcu.cz byla předjednána možnost prostupnosti studentů naší školy na českobudějovickou univerzitu s možností uznání zkoušek a tím i zkrácení studia zdroj: http://www.szes.chrudim.cz/vyssi-odborna-skola/vcera-dnes/). 

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová www.vda.cz 

Habrmanova 1540, Česká Třebová

Absolventi Vyšší odborné školy, vzdělávacího programu Sociální práce mohou absolvovat navazující zkrácený (2 semestry) studijní program oboru Řízení sociálních služeb na Rašínově vysoké škole Brno www.ravys.cz (zdroj: http://www.vda.cz/vyssi-studium/socialni-prace/)

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto www.stavebniskola.cz

Komenského 1, Vysoké Mýto

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz nabízí úspěšným absolventům VOŠ stavební Vysoké Mýto získání odborného vzdělání v některém z nabízených bakalářských vzdělávacích programů studijního programu Stavební inženýrství - doba studia 2 roky (zdroj: http://www.stavebniskola.cz/vos -dalsi-moznosti-studia)

 

Liberecký kraj

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace www.sups.info

Skálova 373 Turnov

VOŠ Turnov, Restaurování kovů, společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze www.vscht.cz realizuje také čtyřletý bakalářský obor 8206R111, Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl, Konzervování restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (zdroj: http://www.sups.info/index_cz.htm

 

Plzeňský kraj

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. www.vosplzen.cz

Ledecká 35, Plzeň

Pro absolventy oborů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha www.cevroinstitut.cz a Univerzitou Jana Amose Komenského v Praze www.ujak.cz o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole (zdroj: http://www.vosplzen.cz/).

 

Nenašli jste školu v přehledu a to i přes to, že tuto možnost nabízí? Pošlete nám příslušné údaje nebo odkaz na stránku s informacemi na info@kampomaturite.cz a údaje doplníme. 

Podrobný přehled všech vyšších odborných škol najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com.

10.12.2013


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit