Únor 2015:
02.02.2015, 27.02.2015, 28.02.2015

Březen 2015:
01.03.2015, 02.03.2015, 10.03.2015, 15.03.2015, 16.03.2015, 20.03.2015, 21.03.2015, 31.03.2015

Duben 2015:
03.04.2015, 06.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015, 15.04.2015, 25.04.2015, 30.04.2015

Květen 2015:
09.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 20.05.2015, 30.05.2015, 31.05.2015

Červen 2015:
01.06.2015, 08.06.2015, 10.06.2015, 15.06.2015, 25.06.2015, 30.06.2015

Červenec 2015:
01.07.2015, 13.07.2015, 20.07.2015, 31.07.2015

Srpen 2015:
05.08.2015, 10.08.2015, 11.08.2015, 14.08.2015, 31.08.2015

Září 2015:
01.09.2015, 30.09.2015

Listopad 2015:
30.11.2015

02.02.2015Nahoru
Archip s.r.o.Architectural Institute in Prague (1 obor)
27.02.2015Nahoru
Slezská univerzita v OpavěFilozoficko-přírodovědecká fakulta (31 oborů)
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (2 obory)
28.02.2015Nahoru
AKADEMIE STING, o.p.s.AKADEMIE STING, o.p.s. (3 obory)
Janáčkova akademie múzických umění v BrněDivadelní fakulta (1 obor)
Masarykova univerzitaEkonomicko-správní fakulta (12 oborů)
Fakulta informatiky (12 oborů)
Fakulta sociálních studií (14 oborů)
Fakulta sportovních studií (6 oborů)
Filozofická fakulta (103 oborů)
Lékařská fakulta (6 oborů)
Pedagogická fakulta (54 oborů)
Právnická fakulta (6 oborů)
Přírodovědecká fakulta (39 oborů)
Ostravská univerzita v OstravěFakulta sociálních studií (3 obory)
Fakulta umění (27 oborů)
Filozofická fakulta (27 oborů)
Lékařská fakulta (10 oborů)
Pedagogická fakulta (18 oborů)
Přírodovědecká fakulta (24 oborů)
Slezská univerzita v OpavěObchodně podnikatelská fakulta (8 oborů)
Technická univerzita v LiberciFakulta textilní (1 obor)
Univerzita Hradec KrálovéFakulta informatiky a managementu (7 oborů)
Filozofická fakulta (7 oborů)
Pedagogická fakulta (74 oborů)
Ústav sociální práce (4 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemFakulta zdravotnických studií (4 obory)
Univerzita Karlova v Praze1. lékařská fakulta (9 oborů)
2. lékařská fakulta (4 obory)
3. lékařská fakulta (6 oborů)
Evangelická teologická fakulta (5 oborů)
Fakulta humanitních studií (2 obory)
Fakulta sociálních věd (13 oborů)
Fakulta tělesné výchovy a sportu (9 oborů)
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (3 obory)
Filozofická fakulta (82 oborů)
Husitská teologická fakulta (11 oborů)
Katolická teologická fakulta (4 obory)
Lékařská fakulta v Hradci Králové (4 obory)
Lékařská fakulta v Plzni (4 obory)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (25 oborů)
Právnická fakulta (1 obor)
Přírodovědecká fakulta (25 oborů)
Univerzita obranyFakulta vojenského leadershipu (3 obory)
Fakulta vojenského zdravotnictví (4 obory)
Fakulta vojenských technologií (7 oborů)
Univerzita Palackého v OlomouciCyrilometodějská teologická fakulta (6 oborů)
Fakulta tělesné kultury (8 oborů)
Fakulta zdravotnických věd (6 oborů)
Filozofická fakulta (72 oborů)
Lékařská fakulta (2 obory)
Pedagogická fakulta (36 oborů)
Právnická fakulta (2 obory)
Přírodovědecká fakulta (14 oborů)
Univerzita PardubiceFakulta zdravotnických studií (8 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta multimediálních komunikací (1 obor)
Veterinární a farmaceutická univerzita BrnoFakulta veterinární hygieny a ekologie (3 obory)
Farmaceutická fakulta (1 obor)
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (1 obor)
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (2 obory)
01.03.2015Nahoru
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (4 obory)
02.03.2015Nahoru
Slezská univerzita v OpavěMatematický ústav v Opavě (4 obory)
10.03.2015Nahoru
Veterinární a farmaceutická univerzita BrnoFakulta veterinárního lékařství (1 obor)
15.03.2015Nahoru
Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchPedagogická fakulta (34 oborů)
Univerzita PardubiceDopravní fakulta Jana Pernera (9 oborů)
Fakulta ekonomicko-správní (9 oborů)
16.03.2015Nahoru
Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchFakulta rybářství a ochrany vod (2 obory)
Přírodovědecká fakulta (17 oborů)
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (13 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemFakulta životního prostředí (1 obor)
20.03.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněZahradnická fakulta (5 oborů)
21.03.2015Nahoru
Policejní akademie České republikyFakulta bezpečnostně právní (3 obory)
Fakulta bezpečnostního managementu (1 obor)
31.03.2015Nahoru
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (23 oborů)
Fakulta lesnická a dřevařská (8 oborů)
Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (10 oborů)
Fakulta životního prostředí (5 oborů)
Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)
Provozně ekonomická fakulta (9 oborů)
Technická fakulta (7 oborů)
České vysoké učení technické v PrazeFakulta dopravní (12 oborů)
Fakulta elektrotechnická (17 oborů)
Fakulta informačních technologií (6 oborů)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (16 oborů)
Fakulta stavební (12 oborů)
Fakulta strojní (4 obory)
Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchTeologická fakulta (6 oborů)
Zdravotně sociální fakulta (13 oborů)
Zemědělská fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v BrněAgronomická fakulta (13 oborů)
Lesnická a dřevařská fakulta (15 oborů)
Technická univerzita v LiberciEkonomická fakulta (10 oborů)
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (24 oborů)
Fakulta strojní (2 obory)
Fakulta textilní (3 obory)
Fakulta umění a architektury (3 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemFakulta sociálně ekonomická (3 obory)
Fakulta výrobních technologií a managementu (3 obory)
Filozofická fakulta (17 oborů)
Pedagogická fakulta (20 oborů)
Přírodovědecká fakulta (19 oborů)
Univerzita Karlova v PrazeMatematicko-fyzikální fakulta (13 oborů)
Univerzita PardubiceFakulta elektrotechniky a informatiky (3 obory)
Fakulta filozofická (15 oborů)
Fakulta chemicko-technologická (12 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta aplikované informatiky (4 obory)
Fakulta humanitních studí (10 oborů)
Fakulta logistiky a krizového řízení (3 obory)
Fakulta technologická (8 oborů)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta stavební (10 oborů)
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemické technologie (13 oborů)
Fakulta chemicko-inženýrská (6 oborů)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (5 oborů)
Fakulta technologie ochrany prostředí (8 oborů)
Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (8 oborů)
Fakulta chemická (10 oborů)
Fakulta informačních technologií (1 obor)
Fakulta podnikatelská (14 oborů)
Fakulta stavební (3 obory)
Fakulta strojního inženýrství (11 oborů)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta aplikovaných věd (16 oborů)
Fakulta ekonomická (5 oborů)
Fakulta filozofická (11 oborů)
Fakulta právnická (2 obory)
Fakulta zdravotnických studií (7 oborů)
03.04.2015Nahoru
Fakulta pedagogická (19 oborů)
06.04.2015Nahoru
AKCENT College s.r.o.AKCENT College s.r.o. (2 obory)
08.04.2015Nahoru
Slezská univerzita v OpavěFakulta veřejných politik v Opavě (6 oborů)
10.04.2015Nahoru
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (2 obory)
13.04.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (11 oborů)
15.04.2015Nahoru
Institut celoživotního vzdělávání (4 obory)
Univerzita PardubiceFakulta ekonomicko-správní (6 oborů)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta elektrotechnická (6 oborů)
Fakulta strojní (1 obor)
25.04.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněFakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (4 obory)
30.04.2015Nahoru
Masarykova univerzitaFakulta sociálních studií (1 obor)
Fakulta sportovních studií (4 obory)
Právnická fakulta (1 obor)
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
Technická univerzita v LiberciFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (6 oborů)
Univerzita Hradec KrálovéPedagogická fakulta (1 obor)
Univerzita PardubiceFakulta filozofická (1 obor)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství (8 oborů)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (17 oborů)
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (20 oborů)
Fakulta strojní (16 oborů)
Hornicko-geologická fakulta (14 oborů)
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta financí a účetnictví (13 oborů)
Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
Fakulta managementu (1 obor)
Fakulta mezinárodních vztahů (6 oborů)
Fakulta podnikohospodářská (2 obory)
Národohospodářská fakulta (4 obory)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (7 oborů)
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (2 obory)
Vysoká škola polytechnická JihlavaVysoká škola polytechnická Jihlava (7 oborů)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (6 oborů)
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Vysoké učení technické v BrněFakulta chemická (9 oborů)
09.05.2015Nahoru
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta (1 obor)
13.05.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (1 obor)
15.05.2015Nahoru
Univerzita PardubiceFakulta restaurování (4 obory)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství (1 obor)
20.05.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciÚstav zdravotnických studií (3 obory)
30.05.2015Nahoru
Univerzita PardubiceFakulta zdravotnických studií (1 obor)
31.05.2015Nahoru
České vysoké učení technické v PrazeFakulta biomedicínského inženýrství (10 oborů)
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (4 obory)
Univerzita Hradec KrálovéFakulta informatiky a managementu (1 obor)
Univerzita PardubiceFakulta ekonomicko-správní (6 oborů)
01.06.2015Nahoru
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (2 obory)
08.06.2015Nahoru
AKCENT College s.r.o.AKCENT College s.r.o. (2 obory)
10.06.2015Nahoru
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta podnikohospodářská (2 obory)
15.06.2015Nahoru
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) (8 oborů)
25.06.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciEkonomická fakulta (3 obory)
30.06.2015Nahoru
Univerzita PardubiceFakulta elektrotechniky a informatiky (3 obory)
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
01.07.2015Nahoru
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (8 oborů)
13.07.2015Nahoru
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství (4 obory)
20.07.2015Nahoru
Vysoká škola polytechnická JihlavaVysoká škola polytechnická Jihlava (7 oborů)
31.07.2015Nahoru
AKADEMIE STING, o.p.s.AKADEMIE STING, o.p.s. (3 obory)
Mendelova univerzita v BrněInstitut celoživotního vzdělávání (2 obory)
Univerzita Palackého v OlomouciCyrilometodějská teologická fakulta (2 obory)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta strojní (16 oborů)
Hornicko-geologická fakulta (13 oborů)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (7 oborů)
05.08.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (10 oborů)
10.08.2015Nahoru
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta metalurgie a materiálového inženýrství (19 oborů)
11.08.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciÚstav zdravotnických studií (1 obor)
14.08.2015Nahoru
Ústav zdravotnických studií (2 obory)
31.08.2015Nahoru
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) (8 oborů)
Technická univerzita v LiberciFakulta strojní (1 obor)
01.09.2015Nahoru
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta ekonomická (5 oborů)
30.09.2015Nahoru
NEWTON College, a. s.NEWTON College, a. s. (3 obory)
30.11.2015Nahoru
Masarykova univerzitaFakulta sociálních studií (1 obor)
Informace zde uvedené jsou přejaté z webových prezentací jednotlivých škol nebo doplňované pracovníky těchto škol, proto neručíme za změnu těchto údajů, jejich aktuálnost a správnost a vždy doporučujeme konzultovat studijní oddělení dané školy. Děkujeme za pochopení.

Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery