Březen 2015:
30.03.2015, 31.03.2015

Duben 2015:
03.04.2015, 06.04.2015, 07.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015, 15.04.2015, 25.04.2015, 30.04.2015

Květen 2015:
07.05.2015, 09.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 20.05.2015, 30.05.2015, 31.05.2015

Červen 2015:
01.06.2015, 08.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 15.06.2015, 25.06.2015, 30.06.2015

Červenec 2015:
01.07.2015, 13.07.2015, 15.07.2015, 20.07.2015, 31.07.2015

Srpen 2015:
05.08.2015, 09.08.2015, 10.08.2015, 11.08.2015, 15.08.2015, 31.08.2015

Září 2015:
01.09.2015, 15.09.2015, 30.09.2015

Listopad 2015:
30.11.2015

30.03.2015Nahoru
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (2 obory)
31.03.2015Nahoru
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o.ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (23 oborů)
Fakulta lesnická a dřevařská (8 oborů)
Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (10 oborů)
Fakulta životního prostředí (5 oborů)
Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)
Provozně ekonomická fakulta (9 oborů)
Technická fakulta (7 oborů)
České vysoké učení technické v PrazeFakulta biomedicínského inženýrství (8 oborů)
Fakulta dopravní (12 oborů)
Fakulta elektrotechnická (17 oborů)
Fakulta informačních technologií (6 oborů)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (16 oborů)
Fakulta stavební (12 oborů)
Fakulta strojní (4 obory)
Masarykův ústav vyšších studií (4 obory)
Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchEkonomická fakulta (12 oborů)
Teologická fakulta (6 oborů)
Zdravotně sociální fakulta (13 oborů)
Zemědělská fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v BrněAgronomická fakulta (13 oborů)
Lesnická a dřevařská fakulta (15 oborů)
Technická univerzita v LiberciEkonomická fakulta (10 oborů)
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (26 oborů)
Fakulta strojní (2 obory)
Fakulta textilní (4 obory)
Fakulta umění a architektury (3 obory)
Univerzita Hradec KrálovéPřírodovědecká fakulta (11 oborů)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. (12 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemFakulta sociálně ekonomická (3 obory)
Fakulta výrobních technologií a managementu (3 obory)
Filozofická fakulta (17 oborů)
Pedagogická fakulta (20 oborů)
Přírodovědecká fakulta (19 oborů)
Univerzita Karlova v PrazeMatematicko-fyzikální fakulta (13 oborů)
Univerzita PardubiceFakulta elektrotechniky a informatiky (3 obory)
Fakulta filozofická (15 oborů)
Fakulta chemicko-technologická (12 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta aplikované informatiky (4 obory)
Fakulta humanitních studí (10 oborů)
Fakulta logistiky a krizového řízení (3 obory)
Fakulta managementu a ekonomiky (1 obor)
Fakulta technologická (8 oborů)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta stavební (10 oborů)
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (13 oborů)
Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeFakulta chemické technologie (13 oborů)
Fakulta chemicko-inženýrská (6 oborů)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (5 oborů)
Fakulta technologie ochrany prostředí (8 oborů)
Vysoká škola regionálního rozvojeVysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (2 obory)
Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (8 oborů)
Fakulta chemická (10 oborů)
Fakulta informačních technologií (1 obor)
Fakulta podnikatelská (6 oborů)
Fakulta stavební (13 oborů)
Fakulta strojního inženýrství (11 oborů)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta aplikovaných věd (16 oborů)
Fakulta ekonomická (5 oborů)
Fakulta filozofická (11 oborů)
Fakulta právnická (2 obory)
Fakulta zdravotnických studií (8 oborů)
03.04.2015Nahoru
Fakulta pedagogická (19 oborů)
06.04.2015Nahoru
AKCENT College s.r.o.AKCENT College s.r.o. (2 obory)
07.04.2015Nahoru
CEVRO Institut, o.p.s.CEVRO Institut, o.p.s. (4 obory)
08.04.2015Nahoru
Slezská univerzita v OpavěFakulta veřejných politik v Opavě (6 oborů)
10.04.2015Nahoru
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (2 obory)
13.04.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (11 oborů)
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (2 obory)
15.04.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněInstitut celoživotního vzdělávání (4 obory)
Univerzita PardubiceFakulta ekonomicko-správní (6 oborů)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta elektrotechnická (6 oborů)
Fakulta strojní (1 obor)
25.04.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněFakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (4 obory)
30.04.2015Nahoru
Masarykova univerzitaFakulta sociálních studií (1 obor)
Fakulta sportovních studií (4 obory)
Právnická fakulta (1 obor)
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (2 obory)
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. (3 obory)
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola (6 oborů)
Technická univerzita v LiberciFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (6 oborů)
Univerzita Hradec KrálovéPedagogická fakulta (1 obor)
Univerzita PardubiceFakulta filozofická (1 obor)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství (8 oborů)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (17 oborů)
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (22 oborů)
Fakulta strojní (16 oborů)
Hornicko-geologická fakulta (14 oborů)
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta financí a účetnictví (13 oborů)
Fakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
Fakulta managementu (1 obor)
Fakulta mezinárodních vztahů (6 oborů)
Fakulta podnikohospodářská (2 obory)
Národohospodářská fakulta (4 obory)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (7 oborů)
Vysoká škola logistiky o.p.s.Vysoká škola logistiky o.p.s. (5 oborů)
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (2 obory)
Vysoká škola polytechnická JihlavaVysoká škola polytechnická Jihlava (7 oborů)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých BudějovicíchVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (6 oborů)
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Vysoké učení technické v BrněFakulta chemická (9 oborů)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta zdravotnických studií (1 obor)
07.05.2015Nahoru
CEVRO Institut, o.p.s.CEVRO Institut, o.p.s. (4 obory)
09.05.2015Nahoru
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta (1 obor)
13.05.2015Nahoru
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (1 obor)
15.05.2015Nahoru
Univerzita PardubiceFakulta restaurování (4 obory)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaEkonomická fakulta (31 oborů)
Fakulta bezpečnostního inženýrství (1 obor)
20.05.2015Nahoru
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (10 oborů)
Technická univerzita v LiberciÚstav zdravotnických studií (3 obory)
30.05.2015Nahoru
Univerzita PardubiceFakulta zdravotnických studií (1 obor)
31.05.2015Nahoru
České vysoké učení technické v PrazeFakulta biomedicínského inženýrství (2 obory)
Mendelova univerzita v BrněProvozně ekonomická fakulta (4 obory)
Univerzita Hradec KrálovéFakulta informatiky a managementu (1 obor)
Univerzita PardubiceFakulta ekonomicko-správní (6 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta humanitních studí (1 obor)
Fakulta managementu a ekonomiky (1 obor)
01.06.2015Nahoru
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (2 obory)
08.06.2015Nahoru
AKCENT College s.r.o.AKCENT College s.r.o. (2 obory)
10.06.2015Nahoru
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (10 oborů)
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta podnikohospodářská (2 obory)
12.06.2015Nahoru
Vysoká škola logistiky o.p.s.Vysoká škola logistiky o.p.s. (5 oborů)
15.06.2015Nahoru
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) (7 oborů)
25.06.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciEkonomická fakulta (3 obory)
30.06.2015Nahoru
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (3 obory)
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (4 obory)
Univerzita PardubiceFakulta elektrotechniky a informatiky (3 obory)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta humanitních studí (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta informatiky a statistiky (7 oborů)
01.07.2015Nahoru
Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (8 oborů)
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (6 oborů)
13.07.2015Nahoru
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. (3 obory)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta bezpečnostního inženýrství (4 obory)
15.07.2015Nahoru
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. (1 obor)
20.07.2015Nahoru
Vysoká škola polytechnická JihlavaVysoká škola polytechnická Jihlava (7 oborů)
31.07.2015Nahoru
AKADEMIE STING, o.p.s.AKADEMIE STING, o.p.s. (3 obory)
Mendelova univerzita v BrněInstitut celoživotního vzdělávání (2 obory)
Univerzita Palackého v OlomouciCyrilometodějská teologická fakulta (2 obory)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta strojní (16 oborů)
Hornicko-geologická fakulta (13 oborů)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (7 oborů)
05.08.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (10 oborů)
09.08.2015Nahoru
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola (6 oborů)
10.08.2015Nahoru
Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFakulta metalurgie a materiálového inženýrství (21 oborů)
11.08.2015Nahoru
Technická univerzita v LiberciÚstav zdravotnických studií (3 obory)
15.08.2015Nahoru
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o.ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. (1 obor)
31.08.2015Nahoru
Bankovní institut vysoká škola, a.s.Bankovní institut vysoká škola, a.s. (8 oborů)
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) (7 oborů)
Technická univerzita v LiberciFakulta strojní (1 obor)
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněFakulta humanitních studí (1 obor)
01.09.2015Nahoru
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (4 obory)
Západočeská univerzita v PlzniFakulta ekonomická (5 oborů)
15.09.2015Nahoru
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (3 obory)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. (12 oborů)
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (5 oborů)
30.09.2015Nahoru
Evropský polytechnický institut, s.r.o.Evropský polytechnický institut, s.r.o. (4 obory)
NEWTON College, a. s.NEWTON College, a. s. (3 obory)
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (8 oborů)
30.11.2015Nahoru
Masarykova univerzitaFakulta sociálních studií (1 obor)
Informace zde uvedené jsou přejaté z webových prezentací jednotlivých škol nebo doplňované pracovníky těchto škol, proto neručíme za změnu těchto údajů, jejich aktuálnost a správnost a vždy doporučujeme konzultovat studijní oddělení dané školy. Děkujeme za pochopení.

Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery