Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:

Vyhledávání škol

BUDOVA_VS_22030
Veřejné vysoké školy

České vysoké učení technické v Praze

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22052
Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s.

Lindnerova 575/1, 180 00  Praha 8 - Libeň Rektor: Dr. Martina Mannová

BUDOVA_VS_22072
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

BUDOVA_VS_141254
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Akademická 409, 411 55  Terezín Rektor: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský