školy dle zaměření

školy dle typu

Vysoké školy v Ostravě

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

MBA

European Institut of Business Studies s. r. o. (MBA)

Spojů 835/2, 70800  Ostrava-Poruba Rektor: Mgr. Ing. Michal Nenička, MBA

MBA

MBA studium v Ostravě - EKF VŠB-TUO (MBA)

Havlíčkovo nábřeží 38A, 702 00  Ostrava Rektor: prof. RNDr.Václav Snášel, CSc.