školy dle zaměření

Veřejné vysoké školy

BUDOVA_VS_22025
Veřejné vysoké školy

Univerzita Palackého v Olomouci

BUDOVA_VS_22030
Veřejné vysoké školy

České vysoké učení technické v Praze

BUDOVA_VS_22038
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola ekonomická v Praze

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22032
Veřejné vysoké školy

Západočeská univerzita v Plzni

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22040
Veřejné vysoké školy

Mendelova univerzita v Brně

BUDOVA_VS_22022
Veřejné vysoké školy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

BUDOVA_VS_22023
Veřejné vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

BUDOVA_VS_22033
Veřejné vysoké školy

Technická univerzita v Liberci

BUDOVA_VS_22029
Veřejné vysoké školy

Slezská univerzita v Opavě

BUDOVA_VS_25733
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice Rektor: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

BUDOVA_VS_22045
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01  Jihlava Rektor: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

BUDOVA_VS_22026
Veřejné vysoké školy

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno Rektor: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

BUDOVA_VS_22041
Veřejné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 12, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná

BUDOVA_VS_22044
Veřejné vysoké školy

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 2, 662 15  Brno Rektor: MgA. Petr Michálek

BUDOVA_VS_22043
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Rektor: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

BUDOVA_VS_22042
Veřejné vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Rektor: Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.

Veřejné vysoké školy

Institut of Postgraduate Education s.r.o. (MBA)

U Habrovky 247/11, 14000  Praha 4 Rektor: