Třídění plastů je aktuální a tíživý problém. Třídíte plasty správně?

Možná jste se už někdy setkali s  odpadem z plastu na alarmujících fotografiích nebo videozáznamech skládek vysokých jako průměrný panelák. V poslední době jsme zahlceni zprávami o zanesených oceánech mikroplasty a jejich výskytech, kam se podíváš, o vzniku obrovských odpadkových ostrovů, úhynech zvířat způsobených plasty a zaplavováním přímořských oblastí hromadami vyplaveného plastového odpadu.

Nejnovější průzkumy upozorňují na to, že světové vodstvo aktuálně hostí nepředstavitelné množství plastového odpadu z celkových 8 miliard, které jsme dosud stačili vyprodukovat. Jak můžeme situaci zlepšit?

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

Třídění plastů je aktuální a tíživý problém. Třídíte plasty správně?

Možná jste se už někdy setkali s  odpadem z plastu na alarmujících fotografiích nebo videozáznamech skládek vysokých jako průměrný panelák. V poslední době jsme zahlceni zprávami o zanesených oceánech mikroplasty a jejich výskytech, kam se podíváš, o vzniku obrovských odpadkových ostrovů, úhynech zvířat způsobených plasty a zaplavováním přímořských oblastí hromadami vyplaveného plastového odpadu.

Nejnovější průzkumy upozorňují na to, že světové vodstvo aktuálně hostí nepředstavitelné množství plastového odpadu z celkových 8 miliard, které jsme dosud stačili vyprodukovat. Jak můžeme situaci zlepšit?

Kontejnery na plasty jsou nejlepším odkladištěm plastového odpadu

Kontejner na plast nelze přehlédnout a obvykle se nachází s dalšími nádobami na třídění odpadu na jednom místě v tzv. třídicím hnízdě.
Pro jistotu se před tříděním vždy řiďte samolepkami umístěnými na nádobách, kde jsou uvedeny informace s místními specifiky v třídění odpadu.         
Chcete-li udělat něco pro naši planetu, tak plasty třiďte a dbejte na to, abyste je třídili správně. V opačném případě můžete znehodnotit obsah celé nádoby!

Do kontejnerů na plasty patří PET láhve, plastové tašky a, sáčky, neznečištěné kelímky od mléčných výrobků a lahve od pracích prášků a čistidel a další plastové předměty. Pokud si nejste jisti, co do kontejneru patří a co ne, sledujte recyklační symboly na obalech – ty vám pomohou.
Plastový odpad před vytříděním sešlápněte – díky tomu se vejde do nádob několikanásobně víc odpadu a snižujete tak intenzitu nutnosti svozu odpadu.

Obecně je třeba myslet na to, že v plastové obaly nesmí být mastné a znečištěné zbytky původního obsahu.

TIP
V ČR máme velmi hustou sběrnou síť – můžeme třídit do 144 465 nádob na plasty a každý z nás to k nim má průměrně pouhých 92 metrů!  V porovnání s jinými zeměmi jsme na tom skvěle! Nádoby na třídění plastů jsou i v dalších evropských zemích, nic nám tak nebrání v tom, napomáhat tříděním následné recyklaci plastů i když jsme na dovolené.

Není plast jako plast

Při pečlivém třídění odpadů pravděpodobně čas od času narazíte na sporný objekt, u nějž jednoduše nedovedete určit, jak s ním naložit.

Tak například pneumatiky. Ty mají při nevhodné formě likvidace nežádoucí dopad na životní prostředí, obsahují totiž značné množství toxických látek a prý jsou největším zdrojem mikroplastů...

Dále se do kontejnerů nesmějí vhazovat umělohmotné podlahové krytiny či stavební polystyren. Oříškem mohou být obaly od nejrůznějších lepidel, ředidel, syntetických barev, čistidel, mořidel, úklidových prostředků...

Čtěte si pozorně informace na obalech – se specifickým odpadem si nejlépe poradí sběrné dvory, odkud odpad putuje ke zpracování na specializovaná pracoviště.

A nebojte se, až tak složité to není – stačí se jen dobře informovat a brzy již budete tyto úkony vykonávat automaticky.

23.7.2018