VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 program/obor bez přijímaček

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Fakulta lesnická a dřevařská*, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*, Technická fakulta* (informace z 1. 3.) prominutí PZ FAPPZ, FLD, TF 31. 3. 2021 , TF 2. kolo 15. 7. 2021
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní* (uchazeči o studium v Děčíně, uchazeči, kteří konali státní maturitu - mimo program PP), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská*, Fakulta stavební* (informace z 12. 3.) prominutí zkoušky z matematiky všem uchazečům, Fakulta strojní* (informace z 30. 3.) prominutí PZ FD, FSTAV, FSTROJ 31. 3. 2021, FJFI 30. 3. 2021, FSTAV 2. kolo 31. 7. 2021, FSTROJ 2. kolo 25. 8. 2021, FD Děčín 2. kolo 27. 8. 2021, FJFI 2. kolo 6. 9. 2021
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta*, Přírodovědecká fakulta* (podmínka absolvování příslušných předmětů na SŠ), Ekonomická fakulta*, Fakulta rybářství a ochrany vod*, Zemědělská fakulta*, Teologická fakulta (programy F, R, T), Filozofická fakulta* (pův. splnění studijních průměrů, informace z 3. 5. PZ zcela zrušeny), Zdravotně sociální fakulta* (informace z 6. 5. - zrušení PZ včetně talentových kromě Fyzioterapie)

FROV, PDF, ZF, TF 31. 3. 2021, ZDF 10. 4. 2021, EF, FF 30. 4. 2021, EF prodloužení termínu pro 1. kolo do 31. 5. 2021, FROV 2. kolo 1. 8. 2021, ZF a TF 2. kolo 15. 8. 2021, PŘF 2. kolo 17. 8. 2021, EF 2. kolo 31. 8. 2021, TF 31. 3. 2022

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta*, Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta*

LDF 31. 3. 2022

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta FF, PŘF 15. 3. 2021, PŘF 2. kolo 15. 7. 2021, FF 2. kolo 15. 8. 2021
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta*, Matematický ústav v Opavě*, Obchodně podnikatelská fakulta*, Fyzikální ústav v Opavě*

OPF 28. 2. 2021 - termín prodloužen do 24. 5. 2021, nově akreditované programy do 31. 8. 2021, MÚ, FPF 31. 3. 2021 - FPF termín prodloužen do 31. 5. 2021, FÚ 30. 4. 2021, FPF 2. kolo 16. 7. 2021, 3. kolo (program KDDP) 20. 8. 2021, MÚ a FÚ 2. kolo 31. 8. 2021

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Ekonomická fakulta*, Fakulta strojní*, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická*, Fakulta zdravotnických studií*

EF, FS, FT 31. 3. 2021, FPHP 30. 4. 2021, FZS 1. kolo 25. 5., 2. kolo 3. 9. 2021, FT 2. kolo 31. 7. 2021, EF. 2. kolo 29. 8. 2021, FS 2. kolo 31. 8. 2021, FT 31. 3. 2022

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Pedagogická fakulta* (Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - info), Přírodovědecká fakulta (Matematika/Fyzika/Chemie/Informatika se zaměřením na vzdělávání, Chemie, FTMVT)

31. 3. 2021, PŘF 28. 2. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta strojního inženýrství*, Fakulta životního prostředí*, Přírodovědecká fakulta*, Pedagogická fakulta*, Fakulta zdravotnických studií*, Filozofická fakulta*, Fakulta sociálně ekonomická*

FZS, FF 31. 3. 2021, FSI, FŽP, PDF, PŘF 30. 4. 2021, FSE RRVS, SPSP 31. 5. 2021, FZS 2. kolo RA 13. 8. 2021, FSE EM 15. 8. 2021, FŽP 2. kolo 20. 8. 2021,  FSI 2. kolo 30. 8. 2021

Univerzita Karlova  www.cuni.cz  
Husitská teologická fakulta (mimo programy Religionistika a Sociální pedagogika)

HTF 31. 3. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz   
Přírodovědecká fakulta (vybrané programy, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru) 15. 3. 2022
Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická

FCHT 28. 2. 2022, DFJP, FES 31. 3. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií* (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky

FAI, FT, FHS 31. 3. 2021, FLKŘ 30. 4. 2021, FAME 1. kolo 30. 4., 2. kolo 15. 7. 2021, FLKŘ 2. kolo MR 20. 8. 2021, FAI 2. kolo 31. 8. 2021 FT 2. kolo 15. 9. 2021, FAI 31. 3. 2022, FLKŘ 30. 4. 2022, FAME 1. kolo 30. 4. 2022, 2. kolo 15. 7. 2022, FT 15. 9. 2022

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  

Hornicko-geologická fakulta*, Fakulta materiálově–technologická, Fakulta stavební, Fakulta strojní*, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky

FAST, FBI, HGF, FEI, FMT, FS 31. 3. 2021, FEI 2. kolo 15. 6. 2021, FMT 2. kolo 16. 7. 2021, FAST a HGF 2. kolo 31. 8. 2021, FS 2. kolo 12. 9. 2021, FMT 3. kolo 12. 9. 2021, FAST 3. kolo 17. 9. 2021, FBI, FEI, FMT, FAST 31. 3. 2022

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz   
Fakulta managementu, Fakulta podnikohospodářská 30. 4. 2022
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2022
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz* 1. kolo 12. 5., 2. kolo 21. 7., 3. kolo 19. 8. 2021
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2022
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz  
Fakulta chemická FCH 31. 3. 2022
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická*, Fakulta aplikovaných věd* (splnění studijních průměrů), Fakulta strojní, Fakulta ekonomická* FAV 31. 3. 2021, FEL prodlouženo do 30. 4., FS 18. 4. 2021, 2. kolo 8. 8. 2021, FEK 17. 5. 2021, 2. kolo 31. 7. 2021, FEL 2. kolo 15. 8. 2021, FST 1. kolo 18. 4. 2022, 2. kolo 8. 8. 2022
   

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory a programy v ČJ, data pro rok 2021 a 2022

* pro rok 2022 k datu aktualizace článku nebyly údaje na webu škol k dispozici

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

27.4.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit