VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Upraveno o 2. kola. V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2023 najdete na www.VysokeSkoly.com.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 program/obor bez přijímaček

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, pro 2. kolo Technická fakulta 31. 3. 2023, FŽP 2. kolo 30. 6. 2023, TF 2. kolo 15. 7. 2023
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní (uchazeči o studium v Děčíně) FD 31. 3. 2023, 2. kolo Děčín 27. 8. 2023
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Fakulta zemědělská a technologická, Teologická fakulta (programy F, R, T)

FROV, FZT, PDF, TF 31. 3. 2023, EF 28. 4. 2023, prodlouženo do 31. 5., PDF prodloužení do 10. 4., FROV 2. kolo 1. 8. 2023, FZT 2. kolo 11. 8. 2023, TF 2. kolo 28. 7. - doporučujeme ověřit, na stránkách jsme podmínky pro 2. kolo nedohledali

Masarykova univerzita www.muni.cz  
Přírodovědecká fakulta 2. kolo AEG, G 26. 7. 2023
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta

31. 3. 2023, AF prodlouženo do 12. 4., 2. kolo 18. 8., LDF prodlouženo do 14. 4., 2. kolo TMZD 14. 7. 2023, ZF prodlouženo do 30. 4., 2. kolo 31. 7. 2023

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálních studií (program ZSP)  15. 3. 2023, PŘF 17. 7. 2023, FSS program ZSP 20. 8. 2023
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Fyzikální ústav v Opavě

OPF, MÚ 31. 3. 2023, FPF, FÚ 30. 4. 2023, OPF 2. kolo MI 30. 6. 2023 IP 13. 8. 2023, FPF 2. kolo 1. 7. 2023, FÚ a MÚ 2. kolo 31. 8. 2023, FPF 3. kolo 15. 8. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Ekonomická fakulta, Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta zdravotnických studií

FS, FT 31. 3. 2023, EF 30. 4. 2023, FZS 24. 5. 2023, FT 2. kolo 31. 7. 2023, FS a EF 2. kolo 15. 8. 2023

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Pedagogická fakulta (Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - info), Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta pro 2. kolo vybrané programy

31. 3. 2023, PŘF případné 2. kolo 31. 7. 2023, FF 2. kolo 31. 7. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta strojního inženýrství, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta

PŘF, FF 30. 4. 2023, FSI 2. 5. 2023, FF 2. kolo 15. 8. 2023,  PŘF 2. kolo 18. 8. 2023, FSI 2. kolo 28. 8. 2023

Univerzita Karlova  www.cuni.cz  
Husitská teologická fakulta, Katolická teologická fakulta nově akreditovaný program Filosofie a etika

HTF 31. 3. 2023, 2. kolo 5. 8. 2023, KTF nově akreditovaný program 10. 9. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz   
Přírodovědecká fakulta (vybrané programy, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru, program Ekologie a ochrana životního prostředí) 15. 3. 2023, 2. kolo 11. 7. 2023
Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická

31. 3. 2023, DFJP a FCHT prodloužení termínu do 31. 5. 2023, FES 2. kolo 7. 8. 2023, FCHT 2. kolo 11. 8. 2023, DFJP 2. kolo 31. 8. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií (Německý jazyk pro manažerskou praxi), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky

FAI, FHS, FT 31. 3. 2023, FLKŘ, FAME 30. 4. 2023, FAME případné 2. kolo 15. 7. 2023, FLKŘ 2. kolo 15. 8. 2023, FAI 2. kolo 31. 8., FT 2. kolo 15. 9. 2023

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 30. 4. 2023, nově akreditovaný program Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí 15. 8. 2023
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  

Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově–technologická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky

31. 3. 2023, FSTR případné 3. kolo 27. 9. 2023, HGF, FMT, FAST, FSTR, FEI, FBI 2. kolo 31. 7. 2023, FMT a FAST 3. kolo 15. 9. 2023, HGF 3. kolo 27. 9. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz   
Fakulta managementu, Fakulta podnikohospodářská 30. 4. 2023
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2023
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 1. kolo 10. 5., 2. kolo 19. 7., 3. kolo 23. 8. 2023
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2023, 2. kolo 30. 6. 2023
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz  
Fakulta chemická, pro 2. kolo Fakulta strojního inženýrství (nutno splnit 1 z podmínek pro prominutí) 31. 3. 2023, FCH 2. kolo 31. 7. 2023, FSI 2. kolo 11. 8. 2023
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická FST 16. 4. 2023, 2. kolo 6. 8. 2023, FEK 15. 4. 2023, 2. kolo 31. 7. 2023, FEL 15. 4. 2023 prodlouženo do 30. 4. 2023, 2. kolo 13. 8. 2023
   

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory a programy v ČJ na veřejných VŠ, přijímací řízení pro rok 2023

* pro rok 2023 k datu aktualizace článku nebyly údaje na webu škol k dispozici

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

19.5.2023


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit