Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 program/obor bez přijímaček

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Technická fakulta (2. kolo) 31. 3. 2024, TF 2. kolo 16. 7. 2024
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní (uchazeči o studium v Děčíně) 31. 3. 2024
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Fakulta zemědělská a technologická, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Teologická fakulta 

FROV, FZT, FF, PDF, TF 31. 3. 2024, EF 30. 4. 2024, PDF prodlouženo do 10. 4., 2. kolo FROV 1. 8. 2024, FZT 11. 8. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta

LDF 31. 3., prodlouženo do 12. 4., 2. kolo 4. 7. 2024, ZF 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024, AF 4. 4. 2024, ZF 2. kolo 31. 7. 2024

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Přírodovědecká fakulta, Fakulta sociálních studií program ZSP PŘF 15. 3. 2024, 2. kolo 17. 7. 2024, FSS 31. 5. 2024
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Fyzikální ústav v Opavě

FPF, MÚ, OPF 31. 3. 2024, CRT 8. 6. 2024, FÚ 30. 4. 2024, 2. kolo 31. 8. 2024, FPF 2. kolo 12. 7. 2024, MÚ 2. kolo 31. 8. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Ekonomická fakulta, Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta zdravotnických studií

FS, FT 31. 3. 2024, EF 30. 4. 2024 a případné 2. kolo 15. 8. 2024, FZS 22. 5. 2024 a případné 2. kolo 7. 8. 2024, FT 2. kolo 31. 7. 2024, FS 2. kolo 18. 8. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Pedagogická fakulta (Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - info), Přírodovědecká fakulta

31. 3. 2024, PDF 2. kolo 2. 8. 2024, PŘF 2. kolo 28. 7. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta strojního inženýrství, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta (některé programy pro sdružené studium)

PŘF 31. 3. 2024, FF 29. 3. 2024, FSI 1. kolo 30. 4., 2. kolo 26. 8. 2024, PŘF 2. kolo 16. 8. 2024, FF. 2. kolo 9. 8. 2024

Univerzita Karlova  www.cuni.cz  
Husitská teologická fakulta, Katolická teologická fakulta, Pedagogická fakulta (UPVOV, V)

PDF, KTF 29. 2. 2024, HTF 31. 3. 2024, KTF 2. kolo 15. 8. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická

31. 3. 2024, DFJP prodlouženo do 31. 5. 2024, FCHT prodlouženo do 30. 4. 2024 a znovu do 31. 5. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií (NJMP), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky

FAI, FHS, FT 31. 3. 2024, FLKŘ, FAME 30. 4. 2024, FAME 2. kolo 12. 7. 2024, FHS 2. kolo 15. 8. 2024, FLKŘ 2. kolo 18. 8. 2024, FT 2. kolo 12. 9. 2024

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 30. 4. 2024
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta materiálově–technologická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Hornicko-geologická fakulta

31. 3. 2024, FAST 2. kolo 31. 7., 3. kolo 10. 9. 2024, FSTR 2. kolo 31. 7., případné 3. kolo 26. 9. 2024, HGF 2. kolo 31. 7. 2024, FEI 2. kolo 31. 7. 2024, FMT 2. kolo 31. 7. 2024, FBI 2. kolo KS 31. 7. 2024

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz   
Fakulta managementu 30. 4. 2024
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2024
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 15. 5., 2. kolo 24. 7., 3. kolo 22. 8. 2024
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 6. 2024
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz  
Fakulta chemická, Fakulta stavební nově akreditovaný program EI FCH 31. 3. 2024 2. kolo 31. 7. 2024, FAST (EI) 31. 7. 2024
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní

FEL 15. 4. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024, FST 21. 4. 2024, 2. kolo 5. 8. 2024, FEK 30. 4. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory a programy v ČJ na veřejných VŠ, přijímací řízení pro rok 2024

* pro rok 2024 k datu aktualizace článku nebyly údaje na webu škol k dispozici

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

15.3.2024