Farmaceutická technologie (P0916D080017)

Studijní program: Farmaceutická technologie (P0916D080017)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie, ostatní technické, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia v doktorském studijním programu Farmaceutická technologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání prohloubit vzdělání studenta se zaměřením na farmaceutickou technologii z pohledu vědecké a výzkumné činnosti orientované do oblasti technologie léku a její aplikaci na další vědní oblasti. Cílem studia je dále rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, publikace výsledků ve vědeckých časopisech, sepsání a obhajoba disertační práce a složení státní doktorské zkoušky. Konečným cílem je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybrané oblasti výzkumu zaměřeného na farmaceutickou technologii.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium, https://www.pharm.muni.cz/kalendar-akci

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 14. 6. 2024, Mgr. 11. - 13. 6. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta
Telefon: 541 562 802
Web: www.pharm.muni.cz
E-mail: studijni@pharm.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem