Farmakologie a toxikologie (P0916D080019)

Studijní program: Farmakologie a toxikologie (P0916D080019)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie, ostatní přírodovědné, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a testování biologicky účinných látek a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, schopnosti publikovat výsledky ve vědeckých časopisech a schopnosti obhájit své výsledky před odborníky v oboru farmakologie a toxikologie. Cílem studia je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu zaměřeného na oblast farmakologie a toxikologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium, https://www.pharm.muni.cz/kalendar-akci

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 14. 6. 2024, Mgr. 11. - 13. 6. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta
Telefon: 541 562 802
Web: www.pharm.muni.cz
E-mail: studijni@pharm.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem