Zemědělské inženýrství ()

Studijní program: Zemědělské inženýrství ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
V rámci navazujícího magisterského studia v oboru Zemědělské inženýrství budou studenti připravováni pro odbornou a řídící činnost související zejména s pěstováním zemědělských plodin a chovem hospodářských zvířat.Absolvent tohoto oboru studia je zemědělským inženýrem, který disponuje širším teoretickým základem a praktickými znalostmi z oblasti přírodních věd, techniky, technologie, ekonomiky a mechanizace rostlinné a živočišné výroby. Nedílnou součástí studia je práce s informacemi a jejich aplikací v zemědělské praxi. Výuka odborných disciplin je koncipována tak, že posluchači mohou své znalosti rozšířit kombinací volitelných předmětů podle vlastního výběru.Absolventi se uplatní jako řídící a odborní pracovníci ve všech typech podnikatelských subjektů resortu zemědělství, institucí státní správy, zejména v institucích usměrňujících rozvoj venkova a regionů, v komerční sféře, ve službách a zemědělském školství a výzkumu. Studenti jsou také připravováni jako zemědělští odborníci pro horské a podhorské oblasti v souladu s tvorbou a ochranou krajiny.Absolventi navazujícího magisterského studia Zemědělské inženýrství mohou pokračovat ve studiu na ZF JU v akreditovaných doktorských studijních programech Zootechnika nebo Fytotechnika.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/