Systémové inženýrství a informatika (P0311D050019)

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika (P0311D050019)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie, IT

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium programu Systémové inženýrství a informatika (SEI) navazuje na na absolvování navazujících studijních programů, na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava zejména program Informační a znalostní management. Doktorské studium SEI je na ekonomické fakultě koncipováno jako 4-leté a absolvent získává titul Ph.D. Studium je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia, v českém nebo anglickém jazyce. Studium se skládá ze studijní části ukončené státní doktorskou zkouškou a vědecko-odbornou části zaměřené na zpracování disertační práce ukončené její obhajobou. Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v doktorském studijním programu se používá jednotný kreditový systém, který je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Studijní program vychovává odborníky, kteří umí efektivně vyvíjet nebo řídit systémy na základě analýzy dat a s podporou inteligentních nástrojů. Studijní program má interdisciplinární charakter a propojuje oblasti vzdělávání ekonomické obory a informatiku, což dává vzniknout velmi širokému poli uplatnění absolventů jak v oblasti vědy a výzkumu, ale také v podnikové praxi a ve vládních institucích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025, 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: Prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024, dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.5.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 15. 8. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Telefon: 597 322 331
Web: http://www.ekf.vsb.cz
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/