Účetnictví a finanční řízení podniku - 4 zaměření ()

Studijní program: Účetnictví a finanční řízení podniku ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Zaměření Krizový manažer/Risk manažer, Audit a finanční controlling, Účetní a daňový profesionál, Finanční a účetní systém veřejného sektoru. Studenti získají poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Budoucí studenti nebudou mít nouzi o praxi již během studia, protože strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o. Díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 5., Bratislava 13. 6. 2024, Znojmo po domluvě https://ucp.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. V rámci oficiální přihlášky má zájemce k dispozici ke stažení i smlouvu o studiu. Po podpisu smlouvy a jejím zaslání ať už v elektronické podobě nebo poštou, má každý uchazeč garantované místo na UCP v nadcházejícím akademickém roce. Následně Vás pozveme do školy, kde s Vámi probereme všechny potřebné záležitosti k úspěšnému nástupu na UCP. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc. V rámci oficiální přihlášky má zájemce k dispozici ke stažení i smlouvu o studiu. Po podpisu smlouvy a jejím zaslání ať už v elektronické podobě nebo poštou, má každý uchazeč garantované místo na UCP v nadcházejícím akademickém roce. Následně Vás pozveme do školy, kde s Vámi probereme všechny potřebné záležitosti k úspěšnému nástupu na UCP. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. Po přijetí nezávazné registrace vám obratem zašleme oficiální přihlášku, jejíž vyplnění vám zabere přibližně 5 minut. V tomto kroku budete muset vyplnit náležitosti vyplývající ze zákona – například číslo občanského průkazu, nejvyšší dosažené vzdělání a jiné. Přijímací řízení na české studijní programy je bezplatné. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., Pobočka Praha
Telefon: 251 563 158
Web: http://www.ucp.cz/
E-mail: info@ucp.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 30 900 Kč, Mgr: 31 900 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. PS Hotelnictví 35 900 Kč, HM 43 500 Kč, ostatní programy 30 900 Kč/semestr. Podrobnosti a další typy studia https://ucp.cz/skolne/#praha