Surgery (P0912D350031)

Studijní program: Surgery (P0912D350031)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
1. Hluboké teoretické znalosti v dané oblasti chirurgie s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi praktickými, dobrý přehled v ostatních chirurgických oborech. 2. Osvojení si metod vědecké práce experimentální a klinické, laboratorní a klinické praxe, jejich etiky i celého medicínského jednání. 3. Znalost práce s literaturou a informačními médii a schopnost kritické analýzy získaných dat a jejich statistického zpracování. 4. Schopnost samostatné anotace výzkumu, přípravy výzkumného projektu a odborných přednášek a publikací. 5. Schopnost komunikace v daném oboru alespoň v jednom západním světovém jazyku. 6. Předložení původních vědeckých poznatků významných pro rozvoj daného oboru. 7. Schopnost aplikace závěrů výzkumu v klinické praxi.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.11.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 7.12.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 7. 12. 2024 https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Den-otevrenych-dveri/, https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Magisterske-a-bakalarske-studium/Harmonogram-roku/

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 18. 6. 2024, Mgr. 10. 6. 2024. Informace k doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace k doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace k doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Telefon: 495 816 334
Web: http://www.lfhk.cuni.cz
E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Všeobecné ošetřovatelství 35 000 Kč, Všeobecné lékařství 43 500 Kč, Zubní lékařství 54 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html. Studium v AJ 310 000 Kč všeobecné lékařství, 340 000 zubní lékařství

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html