Kulturní studia Blízkého východu (N0288A250001)

Studijní program: Kulturní studia Blízkého východu (N0288A250001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Na Katedře blízkovýchodních studií se snažíme vychovávat odborníky připravené komunikovat a hájit zájmy České republiky ve vztahu k regionu Blízkého východu a severní Afriky. Interdisciplinární navazující magisterský studijní program Kulturní studia Blízkého východu slouží právě k přípravě budoucích expertů na kulturní diverzitu regionu Blízkého východu a severní Afriky, kteří se po absolutoriu uplatní jako kvalifikovaní odborníci v organizacích a institucích, jejichž aktivity souvisí se studovaným regionem nebo naváží studiem v relevantních doktorských programech. V rámci studijního plánu jsou prohlubovány a rozšiřovány již existující faktografické a teoretické znalosti, identifikovány a analyzovány subtilnější souvislosti mezi událostmi, jevy, procesy, trendy a podobně. Kulturní jevy, sociální normy, konvence, zvyky, hodnoty, náboženské ideje, symboly jsou identifikovány, analyzovány a interpretovány v širším dějinném kontextu dvacátého a zejména jednadvacátého století. Nadto je ovšem velký důraz kladen na diskutování různých metodologických otázek, teorií, na reflexi současného stavu příslušných disciplín, jejich aktuálních otázek a výzev a podobně. Povinně volitelné předměty profilujícího základu přitom zaručují studentům možnost usilovat o hlubší znalost v jednom ze tří oborových celků, islámských studiích, židovských studiích a studiích náboženství starověkého Blízkého východu. Nedílnou součást programu pak logicky tvoří výuka volitelných pramenných regionálních jazyků, arabštiny, ivritu, perštiny a akkadštiny. Studenti jsou motivováni a vedeni k provádění vlastních terénních výzkumů na základě získaného důkladného teoreticko-metodologického základu v dané interdisciplinární perspektivě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.3.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 75 otázek z kultury, historie a reálií Blízkého východu (od starověku po současnost) a všeobecného přehledu (filozofie, historie, literatura, výtvarné umění aj.). Vzhledem k charakteru studijního oboru je součástí přijímací zkoušky rovněž písemný test, který obsahuje 15 otázek ověřujících základní znalosti anglického jazyka. Předběžné znalosti blízkovýchodních jazyků nejsou požadovány.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 31. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
Telefon: 377 635 011
Web: www.ff.zcu.cz
E-mail: kohouto@ff.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html