Ortotik - protetik (B0914P360013)

Studijní program: Ortotik - protetik (B0914P360013)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit. Musí být schopen předat postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude především na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může se však uplatnit v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik-protetik nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy zabývajících se zdravotními pomůckami. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sport. Orientuje se v jednotlivých druzích postižení a typech pomůcek, je teoreticky i prakticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit, je schopen předat postiženému potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Uplatnění najde především v odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může působit jako pedagog v nižších formách vzdělávání v tomto oboru nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků, dále i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na příslušných úsecích státní správy. Studijní program je uskutečňován bez specializace

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2942.html

Obsah přijímaček:
Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 – 150 bodů Bodování: 3 úkoly, každý za 50 bodů Z každé jednotlivého úkolu u talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30869

Pozn. k přijímačkám: Bc. talentové zkoušky 11. - 12. 5. 2024, NSZ SCIO OSP v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-zkouska_tvurcich__schopnosti_a.pdf

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Telefon: 220 172 075
Web: http://www.ftvs.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Fyzioterapie 35 000 Kč, ostatní programy 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html