Chemie a toxikologie (B0531A130031)

Studijní program: Chemie a toxikologie (B0531A130031)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: chemie, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Významná pozornost je věnována především vlivu chemických látek na živý organismus. Z tohoto důvodu jsou součástí studijního plánu předměty biologického charakteru, které umožní studentu pochopit mechanismy působení toxických látek v těle a způsoby a projevy poškození cílových struktur. Student získává znalosti z toxikologie rostlinných a živočišných toxinů, toxikologie vojenské a agrochemické, toxikologie léčiv a látek vyráběných v chemickém průmyslu. Dalším aspektem je sledování vlivu chemických látek na životní prostředí. Součástí studia je získání znalostí o moderních přístrojích a experimentálních metodách používaných v chemii a jejich uplatnění v laboratořích. Nedílnou součástí celého studia je seznámení studentů s platnou právní legislativou ČR a EU právě v oblastech dotýkajících se manipulace s chemickými látkami, předmětů běžného užívání, legislativou zabývající se škodlivinami v životním prostředí, jejich vlivu na živé organismy a ochranou zdraví člověka a životního prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/