Finance (P0412D050007)

Studijní program: Finance (P0412D050007)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Profil absolventa je dán souborem všeobecných, odborných a specifických znalostí a dovedností, k nimž směruje proces vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Profil předurčuje schopnost absolventa kvalifikovaně vykonávat profese ve finanční oblasti. Absolvent má hluboké a široké vědomosti v soustavě finančních a ekonomických věd, má vypěstovány vlastnosti jako jsou samostatnost, podnikavost, tvořivost, systematičnost a systémový přístup v oblasti finančních trhů, účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, podnikových financí a daní.Uplatnění absolventa tohoto oboruPo absolvování studia je absolvent schopen samostatné vědecké práce zabývající se problematikou financí či zaujímat vysoce kvalifikované pracovní pozice v oblasti: * stanovování metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů, * metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovování metodiky řízení rizik, stanovování ratingů finančních institucí, * analýzy cenných papírů, kapitálových a finančních trhů, návrhů doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů, * metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie podniků.Absolventi doktorského studijního programu jsou v neposlední řadě určeni i pro potřeby výzkumu a výuky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 2. 2024 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v angličtině naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: www.skm.muni.cz - sekce Ubytování

Menza: www.skm.muni.cz - sekce Stravování