Světová ekonomika (N0311A050022)

Studijní program: Světová ekonomika (N0311A050022)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Studijní program je koncipován na bázi širšího vědního základu umožňujícího interdisciplinární přístup k problematice formování světové ekonomiky s důrazem na její internacionalizaci. Studijní program klade převážně důraz na pochopení současného stavu světové ekonomiky a zejména pak na její internacionální dimenzi s důrazem na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic, vztahů mezi regiony, formování vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí na úrovni států, skupin zemí a regionů a v neposlední řadě je kladen důraz na porozumění transformačním procesům v kontextu otevřené ekonomiky. Multidisciplinární přístup k výše uvedené problematice je zajištěn prostřednictvím průniku znalostí z oboru ekonomiky, managementu, marketingu, práva, politologie a antropologie. Studijní program klade důraz rovněž na jazykové schopnosti absolventa s tím, že 50 % předmětů je vyučovaných v anglickém jazyce a 50 % českém jazyce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.2.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/