Sociální práce s dětmi a mládeží (B0923P240011)

Studijní program: Sociální práce s dětmi a mládeží (B0923P240011)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je získání kvalifikace v oblasti sociální práce (dle zák. 108/2006 Sb. a Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci ASVSP) se zaměřením pro výkon sociální práce s dětmi a mládeží. Cílem je připravit profesionála se zaměřením na řešení nepříznivých sociálních situací a událostí a realizovat efektivní intervenci. Absolvent získá způsobilost působit v mulitidisciplinárních týmech. Studium vychází z biblické antropologie a staví na pojetí člověka jako organicky nerozlučitelné bio-psycho-socio-spirituální jednoty. Součástí studia bude podporovat osobnostní růst studenta a posilovat jeho motivaci vycházející z principů sociální spravedlnosti a ochrany lidských práv, solidarity a prosociálního chování. Studium staví na židovsko-křesťanských kulturních kořenech (což je i hodnota podstatná pro EU).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška se skládá z motivačního dopisu uchazeče a ústního pohovoru. Podrobnosti https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 7. - 15. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 1. kolo 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4., Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 30. 4. 2024, 2. kolo Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/