Environmentální technologie (B0712P130001)

Studijní program: Environmentální technologie (B0712P130001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, ekologické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Environmentální technologie poskytuje studentům komplexní bakalářské vzdělání ve velmi žádané a perspektivní oblasti zahrnující návrh a řízení chemicko-technologických a bio-technologických procesů, jejich fyzikálně-chemických, bio-chemických a biologických principů. Studium zahrnuje rovněž ucelený soubor metod hodnocení kvality vstupních látek a produktů včetně posouzení dopadu průmyslových výrob na kvalitu životního prostředí. Příprava studentů bude zaměřena rovněž na soustavně rozvíjející se oblast nanotechnologií s důrazem na pochopení možného vlivu výroby, ale i výrobků na životní prostředí. Environmentální technologie jsou dynamicky se rozvíjející oblastí, která vyžaduje odborníky s příslušnou kvalifikací. Nově se objevující chemicko-technologické výrobní procesy a s nimi související potřeba přípravy odborníků s patřičným souborem vědomostí, schopností a dovedností vyžaduje aktivní spolupráci mezi průmyslovými podniky a univerzitou. Záměrem rozvoje studijního programu Environmentální technologie bude na základě této úzké spolupráce reflektovat měnící se technologické trendy, a tím umožní aktivně modifikovat náplň učiva relevantních předmětů. Dalším záměrem rozvoje tohoto studijního programu bude zatraktivnit problematiku environmentálních technologií s cílem oslovit širší okruh zájemců o jeho studium. Náplň uvedeného studijního programu rovněž reflektuje potřebu přípravy odborníků v souladu s vizemi Průmyslu 4.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.7.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Telefon: 597 325 552
Web: https://www.fmt.vsb.cz/cs
E-mail: monika.barcova@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/