Matematické metody v ekonomii (B0588A050001)

Studijní program: Matematické metody v ekonomii (B0588A050001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, matematika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program vychovává absolventy s širokou znalostí kvantitativních metod v ekonomii a s vybranou hlubší specializací do statistiky, demografie nebo ekonometrie a operačního výzkumu. Součástí studia je i základ v klíčových ekonomických disciplínách jako ekonomie, finance, účetnictví, marketing a management. Toto vzdělání umožní aplikovat statistické, ekonometrické, optimalizační a demografické metody a postupy ve všech ekonomických oblastech. Absolvent bude mít zároveň schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím tak i zahraničním trhu. Bude tak velmi dobře připraven na požadavky praxe ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, optimalizacemi, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování. V rámci studijního programu si student volí specializaci: •Datové analýzy a modelování •Ekonomická demografie •Ekonometrie a operační výzkum

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 26. ledna 2024 https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. test OSP NSZ SCIO, váhy Verbální: váha 0,3; Analytický: váha 0,7. Možnosti prominutí u programu AI, IMS a MME. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2023 - květen 2024, možnost absolvovat test zdarma 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/