VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Učitelství výchovy ke zdraví (N0114A300083)

Studijní program: Učitelství pro základní školy (N0114A300083)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Odborné znalosti - po absolvování oboru prokazuje student znalosti: Definovat zdraví jako životní hodnotu ve společnosti; popsat vliv sociálních aspektů na zdraví jedince a různých sociálních skupin; vysvětlit proces interpersonálních vztahů v kontextu jeho vlivu na utváření zdraví; objasnit princip sociální opory na zdraví jedince; vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé sociální programy podporující zdraví. Popsat zdravý životní styl; vysvětlit spojitost zdravého životního stylu se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví a průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova; charakterizovat jednotlivé oblasti zdravého životního stylu. Definovat rekreologii jako obor, zdůvodňovat jeho zařazení do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví; vysvětlit vliv pohybové rekreace na psychickou, fyzickou a sociální dimenzi člověka; popsat současné druhy pohybové rekreace; charakterizovat výchovně-vzdělávací proces tělesných cvičení; vysvětlit teorie herní činnosti a zásady bezpečnosti při realizaci sportovních aktivit. Charakterizovat význam výživy pro život člověka, stručným způsobem objasnit historii a současnost průmyslové výroby; popsat zásady správné výživy, objasnit hlavní nedostatky ve výživové praxi; definovat a po chemické stránce charakterizovat základní nutrienty: bílkoviny, sacharidy, lipidy, vitamíny, minerální láky; vysvětlit přínos jednotlivých nutrientů na zdraví člověka; popsat význam dalších chemických látek na kvalitu potravin; objasnit význam nutričního poradenství jako součást Výchovy ke zdraví a školní prevence rizikového chování. Klasifikovat skupiny chorob interního vnitřního lékařství typických pro období dětského věku; vyjmenovat a charakterizovat základní vyšetřovací metody; popsat jednotlivá onemocnění z pohledu etiologie, klinického obrazu, diagnózy a rámcové léčby. Charakterizovat jednotlivé postupy v poskytování první pomoci; vymezit mimořádné události; popsat teorie a druhy učení využitelné v edukaci první pomoci a ochraně člověka za mimořádných událostí. Definovat sexuální výchovu; vysvětlit význam sexuální výchovy a přistoupit k ní jako k jedné z oblasti zdravého životního stylu; objasnit základní roviny sexuální výchovy a analyzovat odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodinnou a institucionální sexuální výchovou; respektovat etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokázat vysvětlit rizika spojená s komerčním sexuálním zneužíváním dětí a mládeže; popsat význam a formy rodinné výchovy ve školním vzdělávání. Vymezit Výchovu ke zdraví jako vzdělávací obor v RVP ZV, vysvětlit jeho význam v současném vzdělávání; popsat očekávané výstupy a tematické celky ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, objasnit jejich spojitost s odbornými tématy z oblasti podpory zdraví; vysvětlit didaktickou analýzu učiva ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví: edukační cíle, vyučovací metody a organizační formy. Definovat psychosociální interakční výcvik a popsat jeho znaky; charakterizovat jednotlivá témata psychosociálního interakčního výcviku; popsat možnosti využití technik psychosociálního interakčního výcviku ve strategiích pozitivního ovlivňování školní třídy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2025


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. 1. 2021 https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/open_day.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 1. - 7. 6. 2021. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 4. 2021. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat
Učitelství pro základní školyFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Telefon: 377 636 010
Web: http://www.fpe.zcu.cz
E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit