VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Čeština jako cizí jazyk (7507R082)

Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Pedagogické)

Náplň programu/oboru:
Obor Čeština jako cizí jazyk směřuje k těmto základním charakteristikám profilu absolventa: Solidní průprava v teoretických disciplínách (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny, literatura příslušné oblasti, včetně průpravy k reflexi sociokulturního zázemí adresátů výuky); v opoře o tuto teoretickou průpravu (a na základě kompetencí rodilého mluvčího nebo kompetencí, které se kompetencím rodilého mluvčího blíží) pak schopnost chápat specifika jazykového systému češtiny jako flexivního jazyka i specifika jejího sociokulturního užívání (tj. zvl. specifika její stránky zvukové, roviny lexikální, morfologické a syntaktické, pragmalingvistická specifika české intrakulturní i interkulturní komunikace). Teoretická i praktická metodická připravenost k efektivnímu vedení vyučovacího procesu dospělých (na základě příslušné teoretické průpravy schopnosti: zjistit jazykové potřeby a jazykovou úroveň konkrétní skupiny studentů / jednotlivců, sestavit program výuky přiměřený potřebám a schopnostem studentů, jasně formulovat cíle výuky a volit efektivní metody a formy práce vedoucí k jejich dosažení, zvolit přiměřené a účelné studijní materiály, popř. vytvářet kvalitní materiály vlastní, vést výuku s ohledem na věkové zvláštnosti a učební styly jednotlivců, hodnotit pokrok ve studiu formálními i neformálními postupy, poskytovat účastníkům kursů kvalitní zpětnou vazbu). Praktická znalost dalších dvou cizích jazyků (na úrovni A2/B1/B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky), která podpoří flexibilní uplatnění absolventa na domácím i zahraničním trhu práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: V případě potřeby je možné dohodnout si osobní setkání v budově školy na adrese Polská 10, Praha 2.

Obsah přijímaček:
Jazykový test z češtiny pro nerodilé mluvčí češtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2). Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy. Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu a u nerodilých mluvčích ověřit úroveň mluvené češtiny uchazeče. Podrobnosti https://www.akcentcollege.cz/cs/clanek/detail/prijimacky_pozadavky

Pozn. k přijímačkám: Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na e-mailu info@akcentcollege.cz nebo na tel. 420 602 377 000.

Ukázka přijímacích testů: https://www.akcentcollege.cz/cs/clanek/detail/prijimacky_pozadavky

Pozn. k přihláškám: Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na e-mailu info@akcentcollege.cz nebo na tel. 420 602 377 000.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Specializace v pedagogiceAKCENT College s.r.o.AKCENT College s.r.o.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

AKCENT College s.r.o., AKCENT College s.r.o.
Telefon: 602 377 000
Web: http://www.akcentcollege.cz/
E-mail: info@akcentcollege.cz


ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 29 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bližší informace o školném jsou k dispozici na e-mailu info@akcentcollege.cz nebo na tel. 420 602 377 000


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit