Scénografie alternativního a loutkového divadla (8203T062)

Vysoké školy>Akademie múzických umění v Praze>Divadelní fakulta>Scénografie alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění (N8203)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Studium alternativních a netradičních forem divadla - loutkového především – vytvářeného ve vzájemné plné interakci jednotlivých složek divadelního díla. Rozvoj kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev, jmenovitě té divadelní tvorby, která používá rozličné alternativní postupy a zvláště se věnuje loutkovému divadlu, v němž je kladen akcent na práci s loutkou, hmotou, předměty v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 2.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 11. 2024 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-skolniho-roku-1/

Obsah přijímaček:
https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
Telefon: 234 244 211
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/