Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (N0532A330040)

Vysoké školy>Univerzita obrany>Fakulta vojenských technologií>Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Studijní program: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (N0532A330040)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: policejní a vojenské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Hlavní cíl studia je připravit vojenského profesionála- magistra, technicko - manažerského zaměření se teoretickými poznatky založenými na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti vojenské geografie a meteorologie, který má odborné znalosti pro poskytování kvalitních geografických a hydrometeorologických informací a služeb k zabezpečení potřeb obrany teritoria a zájmů ČR v rámci výkonu odborných funkcí vyšších stupňů řízení geografické služby (GeoSl) AČR a hydrometeorologické služby (HMSl) AČR jako součástí vojenského zpravodajského zabezpečení. Profil absolventa studijního oboru: Absolvent je schopen samostatně řešit problémy a úkoly geografické a hydrometeorologické podpory na vyšších řídících úrovních GeoSl AČR a HMSl AČR, řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské. Je vzděláván v duchu vlastenectví, demokracie, humanismu a občanské odpovědnosti. Absolvent je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení oddělení a odborů ve struktuře GeoSl a HMSl AČR, organizovat a řídit geografickou a hydrometeorologickou podporu činností účelových uskupení AČR ve všech druzích operací (včetně mírových činností), jak na teritoriu ČR, tak i v rámci operací a misí NATO; účastnit se tvorby koncepčních a normotvorných materiálů, zvládnout procesy plánování, řízení a velení. Je schopen pracovat s páteřními prostředky KIS AČR, systémem logistické podpory, programového financování a personální práce v resortu obrany. Je schopen plnit úkoly VTR GeoSl AČR a HMSl AČR. V průběhu studia si rozšíří a prohloubí znalosti z odborných předmětů oboru vojenská geografie a meteorologie, včetně prostředků KIS u obou služeb. Ve struktuře předmětů budou zastoupeny i předměty vojenské a manažerské profilace. Absolvent se může uplatnit především jako důstojník - manager GeoSl AČR a HMSl AČR. Magisterské vzdělání mu dává předpoklady pro řídící práci na vyšších stupních řízení obou služeb a i k případnému doktorskému studiu v oblastech geografie, geodézie, kartografie a meteorologie. Absolvent je schopen ústní i písemné komunikace v anglickém jazyce na běžná i odborná témata v civilním i vojenském kontextu a rozumí středně obtížným textům v psané i mluvené podobě. Je schopen aplikovat řečové dovednosti v cizojazyčném akademickém prostředí. Úroveň jeho dovedností odpovídá normě NATO STANAG 6001, SLP 3333.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.6.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. a 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvl-a-fvt/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 17. 4. - 17. 5. 2024, nově akreditovaný program Vojenský letový provoz 29. 4. - 17. 5. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 31. 3. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
Telefon: 973 443 448, 973 442 636
Web: fvt.unob.cz
E-mail: jdunaunob@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu