Master of Business Administration (MBA ENG) ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 1,5

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Absolvovaný magisterský studijní program MBA poskytuje profesní mezioborové znalosti a posiluje povědomí o vazbách a provázanosti mezi jednotlivými studijními moduly, kdy je absolvent vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech řízení firmy v jejím vnitřním i vnějším prostředí (samostatně působící podnikatelé a majitelé firem), respektive pro působení v řídících funkcích střední a vyšší úrovně v rámci firmy (zaměstnanci firem). V průběhu studia programu Master of Business Administration (MBA) student absolvuje šest studijních modulů, každý se třemi povinnými předměty ukončenými písemnou zkouškou. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z podnikového managementu, oborové specializace a obhajobou diplomové práce. Nabízené předměty jsou obsahově rozděleny do (metodologicky, respektive předmětově příbuzných) tří základních studijních modulů, tří modulů oborového základu, na které navazuje vypracování souvisejících seminárních prací. Typově jsou studijní předměty členěny na předměty teoretického základu (základní moduly), oborového základu (moduly oborového základu) a volitelné (volitelný modul), kdy oborová specializace studenta je profilována na základě diplomové práce. Základní moduly (ZM) seznamují se základními aspekty fungování ekonomických subjektů ve vazbě na charakteristiky jejich prostředí (Vstupní modul, Podnikový management, Manažerská ekonomika a finance), při současném zvládnutí základních analytických a metodologických postupů. Moduly oborového základu (MOZ) představují základ věcné problematiky studijního programu (Řízení lidských zdrojů, Marketingové prostředí, Podnikový management II) a východisko oborové specializace studenta (profilace na základě odborného zaměření diplomové práce). Volitelné moduly (VM) představují nepovinné rozšíření základních nebo specifických znalostí daného oboru v různých oblastech, včetně modulů vyučovaných v angličtině. Kombinace studijních předmětů mezi jednotlivým trimestry respektuje jejich obsahové návaznosti. Poslední trimestr studia zahrnuje finální modul (seminář ke zkouškám a diplomový seminář), spolu s ukončením studia závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomie a managementu (MBA), Vysoká škola ekonomie a managementu (MBA)
Telefon: 245 010 245
Web: https://www.vsem.cz/studium-vsem.html
E-mail: info@vsem.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 15 000 Kč, Mgr: 15 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: MBA program od 70 000 Kč/rok, podrobnosti https://www.vsem.cz/oblasti-a-zamereni-studia-mba.html