Aplikovaná a environmentální geologie (N0532A330002)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Aplikovaná a environmentální geologie

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie (N0532A330002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Zaměření studijního programu splňuje současné požadavky společnosti orientovat se na detailní poznání procesů v oblasti anorganické přírody. Proto se v rámci studia soustředíte na řadu aplikovaných oborů, které studují příčiny např. přírodních katastrof, inženýrských rizik staveb, znečištění/kontaminaci prostředí (vody, půdy, hornin) různými látkami, zajištění zdrojů a zásob vody nebo nerostných surovin. Studijní program je unikátní v tom, že se dotýká problémů mezi přírodou a lidskou společností. Studium je pestré a komplexní – zahrnuje jak teoretické studium, tak praktickou výuku. Můžete vyjet i do zahraničí, což vám umožní vytvořit si širší představu a pohled na celou problematiku z jiné strany. Zároveň si rozšíříte dovednosti komunikace a znalosti cizích jazyků. Specifickými rysy studia je práce se soubory reálných analytických dat, která se naučíte zpracovávat např. i do 3D modelů. Detailní znalosti procesů v neživé přírodě vám umožní pracovat na nejrůznějších pozicích ve specializovaných geologických firmách, výzkumných pracovištích, administrativě nebo ve vzdělávacích institucích

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/