Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (B0914P360004)

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (B0914P360004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní přírodovědné, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent získá odbornou způsobilost pro specializované činnosti ve zdravotnických zařízení, v laboratořích vysokých škol a výzkumných ústavů, v laboratořích zdravotnických ústavů a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších dle zákona č 96/2004 Sb. Absolvent bude kvalifikačně připraven a profesně adaptabilní na podmínky a požadavky praxe a bude vykonávat činnost zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle paragrafu 3 odst. 1 a paragrafu 8 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb., a to bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.4.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 12.6.2024

Obsah přijímaček:
Vědomostní test z biologie člověka (30 otázek) a z chemie (20 otázek). Podrobnosti https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. - 13. 6. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 377 633 710
Web: http://fzs.zcu.cz
E-mail: stnova@fzs.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html