Průmyslový design - 3 specializace (B0212A270003)

Studijní program: Průmyslový design (B0212A270003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Specializace Interiéry, Materiály a technologie pro design, Produktový design. Máš výtvarný talent? Chceš jej rozvinout a stát se kvalitním designérem? Pak je tento nově akreditovaný studijní program pro Tebe ten pravý! Během studia poznáš dvě města, odlišnou kulturu, náhled na design z pohledu umělců i techniků… První dva roky studia budou probíhat na UP (v Olomouci – Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP), zbývající dva na VŠB-TUO (v Ostravě – Porubě).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.8.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 7.8.2024

Obsah přijímaček:
Talentová zkouška prověřuje talentové a teoretické předpoklady uchazeče. Její hlavní částí je pohovor, při němž uchazeč předloží soubor domácích prací (dále jen „portfolio“). Minimální počet předložených prací by neměl být menší než dvacet. V něm by měly být zastoupeny jak kresebné a malířské studie, tak i díla volná, ve kterých autor usiluje o vlastní pojetí zvoleného tématu. V případě prostorových, velkoformátových realizací nebo akcí vázaných na konkrétní místo předloží uchazeč jejich fotodokumentaci. V rámci pohovoru se hodnotí zájem o obor, schopnost promluvit o výtvarném či jiném uměleckém díle ve smyslu jeho stručné analýzy nebo srovnání s jinými díly. Při hodnocení uchazeče se rovněž přihlíží k jeho různým, průkazně doloženým, výtvarným či pedagogickým aktivitám (výstavy, výtvarné soutěže, ceny, pedagogická praxe, zájmová činnost apod.) i jeho vůle rozvíjet vlastní talent. Podrobnosti https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. program Průmyslový design 13. - 16. 5. 2024, 2. kolo 7. - 11. 8. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024, případné 3. kolo 26. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/