Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika ()

Vysoké školy>České vysoké učení technické v Praze>Fakulta elektrotechnická>Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Studijní program: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: elektro, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Kombinovaná forma bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika je zaměřená na další vysokoškolské vzdělávání odborníků z praxe, vychází z dlouhodobých zkušeností vzdělávání na ČVUT FEL, poskytuje vyvážené základní teoretické a praktické znalosti v problematice elektroniky, telekomunikací, sdělovací a audiovizuální techniky, silnoproudé elektrotechniky v kombinaci s ekonomicko-manažerskými znalostmi. V programu je kladený důraz na znalosti a schopností uchazeče při řešení odborných problémů v dané oblasti. Oproti standardnímu dennímu studiu (EK nebo EEM) je program EEK složen z unikátního mixu předmětů pokrývajících jak oblast silnoproudé elektrotechniky, tak také slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Tímto výběrem je dosaženo vyváženého poměru mezi oběma oblastmi specializací v úvodních ročnících, kdy je nutné získat poměrně univerzální znalosti pokrývající široké spektrum odborností. Konkurenční výhodou dálkového studia oproti jiným jednooborovým studijním programům je možnost studenta si ve vyšších ročnících vhodným výběrem skupin předmětů vytvářet svou profilaci tak, aby obsah studia odpovídal jeho profesnímu zaměření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Prezenční 1. 12. 2023, 23. 2. 2024, online 18. 1. 2024 http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod.html

Termíny přijímaček: 11.6.2024

Obsah přijímaček:
Test z matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v angličtině naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Telefon: 224 353 917
Web: http://www.fel.cvut.cz
E-mail: chcistudovat@fel.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/