Materiálové inženýrství
ŠkolaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
FakultaFakulta strojního inženýrství
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 81,16%
2022: 81,44%
2021: 79,73%
2020: 82,51%
2019: 79,65%
2018: 82,03%
2017: 82,98%
2016: 91,58%
2015: 90,83%
2014: 92,48%
2013: 84,14%
2012: 88,22%
2011: 87,36%
2010: 93,22%
2009: 99,57%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,03%
2022: 0%
2021: 0%
2020: 0%
2019: 0%
2018: 0%
2017: 0%
2016: 0%
2015: 0%
2013: 5,4%
2012: 3,2%
2011: 0%
2010: 2,9%
2009: 0%
Studijní programMateriálové inženýrství
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem
Ubytováníhttp://skm.ujep.cz/
Stravováníhttp://skm.ujep.cz/
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Přijímací řízení (obsah)Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.
Vybrat