Pedagogika volného času
ŠkolaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
FakultaTeologická fakulta
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 85,32%
2022: 83,61%
2021: 72,95%
2020: 100%
2019: 87,54%
2018: 90,66%
2017: 83,57%
2016: 83,71%
2015: 76,23%
2014: 68,14%
2013: 63,91%
2012: 65,24%
2011: 66,21%
2010: 65,07%
2009: 56,65%
2008: 50,79%
2005: 54,67%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,01%
2022: 1,8%
2021: 1,6%
2020: 2,9%
2019: 0%
2018: 1,3%
2017: 2%
2016: 2,2%
2015: 3,5%
2013: 7,4%
2012: 1,4%
2011: 6,7%
2010: 6,4%
2009: 8,3%
Studijní programPedagogika volného času
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view
Ubytováníhttp://kam.jcu.cz/
Stravováníhttp://kam.jcu.cz/
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Přijímací řízení (obsah)Písemný test. Rámcový obsah písemné přijímací zkoušky: Písemný test studijních předpokladů zjišťující schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, doplněný o otázky všeobecného přehledu. Všeobecným přehledem se rozumí orientace uchazeče v otázkách aktuálního společenského (politického, ekonomického a kulturního) dění a v otázkách souvisejících s možnostmi využívání volného času (kultura, sport, cestování, média, hobby apod.). Stručný autorský text reflektující vztah uchazeče k oboru. Tento text uchazeči píší bezprostředně po absolvování testu dle zadání, které obdrží zároveň se zadáním písemného testu. Podrobnosti https://www.tf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni
Vybrat