Technologie údržby letadel
ŠkolaČeské vysoké učení technické v Praze
FakultaFakulta dopravní
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 80,14%
2022: 78,44%
2021: 76,25%
2020: 76,71%
2019: 79,58%
2018: 83,82%
2017: 81,51%
2016: 83,2%
2015: 82,82%
2014: 79,61%
2013: 81,08%
2012: 80,43%
2011: 97,41%
2010: 87,03%
2009: 94,92%
2008: 72,64%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,01%
2022: 1,6%
2021: 1,3%
2020: 3,6%
2019: 0%
2018: 4,8%
2017: 2,6%
2016: 2,2%
2015: 5,5%
2013: 3%
2012: 1,2%
2011: 3,5%
2010: 0%
2009: 0,6%
Studijní programTechnologie údržby letadel
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy
Ubytováníhttp://www.suz.cvut.cz/
Stravováníhttp://www.suz.cvut.cz/
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://prihlaska.cvut.cz/
Přijímací řízení (obsah)Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním volby maturitní zkoušky z předmětů matematika a fyzika. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky. Podrobnosti https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni.html#prijimaci-kriteria
Vybrat