Zubní lékařství
ŠkolaUniverzita Palackého v Olomouci
FakultaLékařská fakulta
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 19,2%
2022: 23,56%
2021: 19,68%
2020: 19,12%
2019: 23,42%
2018: 18%
2017: 18,8%
2016: 18,4%
2015: 17,37%
2014: 16,17%
2013: 19,24%
2012: 19,03%
2011: 18,96%
2010: 30,76%
2009: 33,64%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,01%
2022: 1,5%
2021: 0%
2020: 0,5%
2019: 0%
2018: 1,9%
2017: 1%
2016: 1,6%
2015: 0,8%
2013: 6,7%
2012: 0%
2011: 0,8%
2010: 0,4%
2009: 1,7%
Studijní programZubní lékařství
Typ programuMagisterské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/
Ubytováníhttp://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/
Stravováníhttp://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttp://www.prihlaska.upol.cz/
Přijímací řízení (obsah)Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. V každé otázce bude pouze jedna správná odpověď. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají. Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Podrobnosti https://www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/#c5558
Vybrat