Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
ŠkolaUniverzita Karlova
FakultaPedagogická fakulta
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 32,48%
2022: 36,01%
2021: 33,94%
2020: 39,48%
2019: 39,71%
2018: 40%
2017: 41,34%
2016: 37,02%
2015: 40,63%
2014: 41,18%
2013: 33,81%
2012: 30,67%
2011: 27,97%
2010: 40,78%
2009: 41,51%
2005: 37,57%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,01%
2022: 0,2%
2021: 0,9%
2020: 0,4%
2019: 0,3%
2018: 0,6%
2017: 0,7%
2016: 0,7%
2015: 1,8%
2013: 1,8%
2012: 1,6%
2011: 0,7%
2010: 0,9%
2009: 0,8%
Studijní programHra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Ubytováníhttp://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Stravováníhttp://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Přijímací řízení (obsah)Přijímací zkouška je talentová. V přijímací zkoušce lze získat max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je zjištění technické a interpretační úrovně ve hře na nástroj (uchazeč vybere jednu z možností - klavír, smyčcové nástroje). Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří dosáhli v talentové zkoušce programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj). UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA SE HLÁSÍ KE STUDIU HRY NA KLAVÍR NEBO NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE (NAPŘ. HOUSLE, VIOLONCELLO). 1. Klavír 1.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů) 2 koncertní etudy 1 skladba polyfonní (např. J. S. Bach: Temperovaný klavír) 1 věta z klasické sonáty nebo variace 1 skladba romantická 1 skladba autorů 20. století Hra zpaměti je podmínkou 1.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů) 2. Smyčcové nástroje 2.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů) Tříoktávové stupnice jednoduché, akordy, dvojhmaty. (Rozsah stupnic přizpůsobený danému smyčcovému nástroji.) 2 etudy s různou technickou a výrazovou problematikou. J. S. Bach: 1–2 části ze Sonát a partit nebo Suit. 1 věta z klasického nebo romantického koncertu. 1 přednesová skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století (odlišné slohové období a charakter, než má vybraná část koncertu). 2.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů) Repertoár bude přizpůsoben danému smyčcovému nástroji po konzultaci s vedením nástrojového oddělení např. v rámci konzultace či Dne otevřených dveří. Uchazeč je povinen zajistit si klavírní doprovod. Hra zpaměti je podmínkou. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410
Vybrat